Strategia de dezvoltare


Dragi consăteni,

Am deosebita plăcere să vă prezint a doua Strategie de dezvoltare realizată pentru comuna Lunca Ilvei prin care, administraţia locală a încercat să ofere o imagine cât mai clară a  obiectivelor pe care şi le-a fixat pentru următorii 6 ani.
Rezultatele studiilor și ale procesului de elaborare a acestei strategii ne-a oferit nouă, administrației locale, o modalitate utilă pentru identificarea priorităților şi pentru selectarea acțiunilor și a politicilor viitoare. Această strategie își propune îmbunătățirea continuă a calității vieții și creșterea bunăstării atât pentru generațiile prezente, cât și pentru cele viitoare. În acest scop trebuie promovată o economie dinamică și competitivă, care să asigure locuri de muncă, un înalt nivel de educație, ocrotirea sănătății, coeziunea socială și protecția mediului, într-o lume sigură, ce respectă diversitatea culturală. În acest context, se impune necesitatea existenţei unei viziuni strategice pe termen lung, care să traseze direcţiile de dezvoltare ale localităţii noastre. Astfel, Lunca Ilvei păstrează moștenirea primită de la strămoși, creând un avantaj competitiv,  iar pe ea construiește un viitor prosper, stabil, plin de încredere, aliniat la normele europene.
Prezenta strategie urmăreşte priorităţile stabilite prin Strategia Europa 2020, privind creşterea inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, având la bază valorile autorităţilor şi comunităţii locale din Lunca Ilvei: autenticitate, onestitate, implicare, optimism, abundenţă, recunoştinţă, armonie şi comunicare. Existenţa unei strategii de dezvoltare locală, ca instrument de management utilizat pentru a aborda problemele cu care se confruntă o comunitate și pentru a valorifica oportunitățile de orice fel, reprezintă, astfel, o condiţie esenţială pentru asigurarea unei dezvoltări locale armonioase.  Prezenta strategie de dezvoltare locală a fost elaborată pornind de la problemele specifice ale localității abordate într-un cadru integrat, corelate cu obiectivele şi cu planurile strategice elaborate la nivel regional, naţional şi european. 

Primar,
Flaviu Lupşan

Pentru vizualizare click aici: Strategia de dezvoltare 2024-2028-2033 a comunei Lunca Ilvei

 

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094