Servicii Cresa Lunca Ilvei

DESCRIEREA SERVICIULUI SOCIAL PENTRU CRESA DE COPII LUNCA-ILVEI

1. Denumirea serviciului social:

Serviciul Social pentru Cresa de copii Lunca-Ilvei.

2. Descrierea activităţilor desfăşurate şi a metodologiilor de lucru utilizate:

a) sa acorde servicii de ingrijire si supraveghere a copiilor in varsta de pana la 4 ani;

b) sa dezvolte programe de educatie timpurie adecvate varstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si particularitatilor copiilor in varsta de pana la 4 ani;

c) sa supravegheze, sa mentina starea de sanatate si de igiena a copiilor si sa acorde primul ajutor si ingrijirile medicale necesare in caz de imbolnavire, pana la momentul preluarii copilului de catre sustinatorul legal sau al internarii intr-o unitate medicala, dupa caz;

d) sa asigure nutritia copiilor cu respectarea normelor legale in vigoare;

e) sa colaboreze cu familiile copiilor care frecventeaza cresa si sa realizeze o relatie de parteneriat activ cu parintii/reprezentantii legali in respectarea interesului copilului;

f) sa ofere consiliere si sprijin pentru parintii/reprezentantii legali ai copiilor;

g) sa contribuie la depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai;

h) sa asigure baza tehnico-materiala necesara activitatilor de dezvoltare a deprinderilor si abilitatilor copiilor in varsta de pana la 3 ani.

● consiliere– consilierea este cea mai importanta metoda de interventie pentru a ajuta beneficiarul sa devina indepentent de serviciile sociale . Prin consiliere se urmareste ca persoanele implicate sa fie indrumate catre activitati specifice, sa se descopere aptitudinile fiecarui copil. Procedurile folosite sunt : informarea , oferirea de solutii , delimitarea si analiza unor alternative, suport pentru conturarea unor obiective . Principala modalitate de realizare a consilierii este reprezentata de comunicare. Pentru cresterea eficientei consilierii se va apela la sprijinul reprezentanţilor altor instituţii relevante de la nivelul comunei: Poliţia , Biserica, Unităţi medico-sanitare , Unităţi de învăţământ, Primaria comunei Lunca-Ilvei.

● informare – beneficiarii serviciului sunt informati asupra activitatilor intreprinese in cadrul Cresei , capacitatea cresei , adica numarul maxim de copii care pot fi deserviţi si pentru care se asigura servicii; asupra contractului privind furnizarea de servicii – înţelegere scrisă între părţi cu privire la serviciile oferite, informatii legate de finantarea cheltuielilor necesare organizarii si functionarii cresei care se realizeaza din urmatoarele surse: bugetul local, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat dar si contributii lunare ale parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor.

● consultare – beneficiarii Cresei nu sunt doar informati , ci si consultati , li se cere parerea asupra unor probleme de interes public care urmeaza a fi dezbatute de catre directorul cresei sau autoritatile publice locale, precum si asupra proiectelor de acte normative care isi propun reglementarea acestor activitati . Se va incerca realizarea unui colectiv de sprijin format din persoane competente din diverse sectoare de activitate .

● implicarea beneficiarilor Cresei precum si a Serviciului Social impreuna cu alte institutii locale si cu profesionisti , cum ar fi: medici, profesori , preoti , politisti , vecini , rude care actioneaza in vederea identificarii si solutionarii situatiilor de risc.

3. Durata în timp estimată:

Durata de timp estimata pentru acordarea serviciului social este nedeterminata .

4. Data de la care funcţionează sau de la care va funcţiona serviciul social:

La data de 14 noiembrie 2012 , prin HCL nr. 39 , Consiliul Local al comunei Lunca-Ilvei a aprobat infiintarea Serviciului Social pentru Cresa de copii Lunca-Ilvei.

5. Sediul de la care se organizează furnizarea serviciului social:

Serviciul isi desfasoara activitatea in comuna Lunca-Ilvei , str. Fabricii , nr. 16, jud. Bistrita-Nasaud.

6. Aria de desfăşurare a activităţii:

Activitatea se desfasoara in comuna Lunca-Ilvei .

7. Categoria de persoane beneficiare (precizaţi numărul de beneficiari şi caracteristicile socio-economice ale acestora):

Copii in varsta de pana la 3 ani care au domiciliul sau resedinta in comuna Lunca-Ilvei ( 40 copii) precum si parintii/reprezentantii legali ai copiilor care frecventeaza cresa.

8. Modalitatea de selectare a beneficiarilor:

Selectarea beneficiarilor se face conform legislatiei in vigoare si a Regulamentului de Organizare si Functionare a Cresei de copii Lunca-Ilvei , cu conditia ca domiciliul persoanei sa fie pe raza localitatii Lunca-Ilvei la momentul solicitari:

9. Modalităţile de implicare a beneficiarilor în activităţile desfăşurate:

Sa respecte regulamentul de ordine interioară din instituţie respectand orarul cresei dar si avand un comportament civilizat. Sa participe la activităţile organizate de instituţie, la solicitarea personalului cresei sa vina cu popuneri privind programele de dezvoltare adecvate varstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si particularitatilor copiilor ;Fiecare individ are potenţial pentru a-şi rezolva problemele , a depăşii dificultăţile , are puterea de a-şi conduce viaţa şi capacitatea de a realiza o creştere constructivă. Beneficiarii sunt incurajaţi să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate , situaţie familială , socială , medicală şi economică, să-şi evalueze situaţia şi să opineze cu privire la masurile luate . In vederea depistarii furnizarii de informatii eronate care sa conduca la obtinerea de venituri necuvenite , se instituie , prin sondaje , anchete sociale .

Furnizarea serviciilor sociale se realizeaza la solicitarea si cu participarea beneficiarului , cu acordul formal al acestuia sau al reprezentantului sau legal . Toate deciziile sunt luate de comun acord cu beneficiarii ce sunt consultaţi în permanenţă asupra obiectivelor precum si asupra termenelor de realizare a acestora.

10. Modalităţile de control periodic al calităţii serviciului:

Serviciul Social pentru Cresa de copii Lunca-Ilvei este coordonat de catre administratia publica locala mai exact de catre Primaria comunei Lunca-Ilvei in a carei subordine functioneaza serviciul.

11. Modalităţile periodice de control al gradului de satisfacţie al beneficiarilor:

In vederea realizarii unui control permanent in scopul atingerii obiectivului principal al serviciului social se va avea in vedere utilizarea unui complex de metode de investigare foarte variabile cum ar fi :metoda statistica , a anchetelor , interviurilor (sondaje) , care permit in final sa se formuleze concluzii ce pot fi general utilizate . Aceste metode , daca vor fi aplicate corect , vor conduce la rezultate cat mai apropiate de realitate , in functie de care ne vom stabili strategii , obiective viitoare.

Gradul de satisfactie al beneficiarilor se va aprecia si raportat la numarul de petitii inregistrate la sediul institutiei .

Date tehnice referitoare la unitatea de asistenţă socială prin care se acordă serviciul:

a) In cazul Serviciului Social Cresa de copii Lunca-Ilvei va prezentam urmatoarele date tehnice:

- Suprafata locuibila/persoana asistata-20 mp.

- Conditii de cazare, numarul de persoane/dormitor-10

- Conditii de petrecere a timpului liber- spatiu de joaca care cuprinde un loc pentru o groapa cu nisip si o lada cu nisip; un turn robust cu doua etaje si cu invelitor cu prelata la care sunt ajustate tobogane si unleagan din lemn.

- Conditii de comunicare cu exteriorul – intrarea principala si iesire in curtea care apartine cresei care la randul ei are o parte care comunica cu exteriorul.

- Conditii de servire a mesei -sala de mese in suprafata de 56 mp.

- Alte conditii în functie de tipul de servicii de asistenta sociala acordate:

- Grupurile sanitare: ......10........ la ........40.......... persoane asistate;

- 1 dus/cada la .......15......... persoane asistate;

-Conditiile de preparare si servire a hranei; bucatarie in suprafata de 21 mpsi sala de mese in suprafata de 56 mp.

- conditiile de curatenie sunt asigurata de o spalatorie si un uscator in suprafata de 12 mp.

  1. Modalitatile de informare a comunitatii privind activitatile si rezultatele acestora;

Un rol important în informarea comunităţii cu privire la Serviciul Social disponibil pe plan local şi a rezultatelor acestora îl are şi colaborarea cu reprezentanţii administratiei locale ai comunei Lunca-Ilvei.

Site-ul primariei reactualizat permanent.

  1. Alte comentarii privind activitatea desfasurata.

Serviciile sociale acordate persoanelor aflate în nevoie socială contribuie la:

- Stabilirea de relaţii noi, ceea ce stimulează personalitatea si dezvoltarea.

3. Rezultatele preconizate ale activităţii:

Efectele benefice ale activităţii la nivelul comunităţii

- Asigurarea integrării cu şanse egale în viaţa socială a copiilor.

Alte comentarii privind activitatea desfăşurată.

- Indeplinirea rolului administratiei publice locale in sensul functionarii administratiei publice la nivelul comunei Lunca-Ilvei conform principiilor instituite de legiuitor si in scopul solutionarii in numele si in interesul colectivitatilor locale a problemelor publice . Prin desfasurarea corespunzatoare a activitatilor pe linie de asistenta sociala si se urmareste permanent respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor , a prevederilor Constitutiei precum si punerea in aplicare a actelor normative.

 

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094