Contact

U.A.T. LUNCA ILVEI

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, RomâniaTel./Fax: +40 (263) 378151, 378008; Tel.: +40 (263) 378094E-mail: primaria.luncailvei@yahoo.com; www.primarialuncailvei.ro

Facebook: Comuna Lunca Ilvei

Web:  https://www.primarialuncailvei.ro

E-mail: primaria.luncailvei@yahoo.com

PROGRAM DE FUNCȚIONARE

LUNI - VINERI: 8.00 – 16.00

AUDIENȚE

Înscrierea la audiențe se face la sediul primăriei de pe  Str. Grănicerilor Nr. 198.
Pentru înscrierea în audiență la executivul primăriei este necesar ca persoana să facă dovada faptului că a depus o cerere în scris căreia i s-a răspuns negativ sau nu s-a răspuns.
Cetățenii care se înscriu în audiențe la viceprimar vor prezenta actul din care să rezulte modul în care solicitările acestora au fost rezolvate de către persoanele responsabile din cadrul diferitelor compartimente din primărie sau, după caz, de către secretar.
Înscrierea în audiențe la primar se va face dacă este prezentat actul din care să rezulte modul cum a fost rezolvată solicitarea de către viceprimar. 

PROGRAM DE AUDIENȚE

Secretar: luni, miercuri, joi, vineri de la 9.00-14.002
Contabil: marti si joi de la 9.00-14.003
Primar: luni, miercuri si vineri de la 8.00-16.004
Viceprimar: marti, joi si vineri de la 8.00-16.00

PETIȚII

Prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi si instituţii publice. (art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare).

E-mail: primaria.luncailvei@yahoo.com

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal din cadrul Primariei comunei Lunca Ilvei:
Sas Simona,  Tel.: 0786312881, Fax: 0263378008, E-mail: rdp@primarialuncailvei.ro

Pentru informatii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal click aici.

Pentru transmiterea unui mesaj completaţi formularul de mai jos:
 

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094