Dispozitiile primarului

Ultimele Dispozitiile primarului

 

Lista de documente pentru Dispozitiile primarului

 • Dispozitia Nr. 62 din 29.03.2024
  Dispoziție privind suspendarea acordării venitului minim de incluziune pentru POP EMIL.
 • Dispozitia Nr. 61 din 29.03.2024
  Dispozitie privind suspendarea acordärii venitului minim de incluziune pentru SOMESAN TITU
 • Dispozitia Nr. 60 din 29.03.2024
  Dispoziție privind suspendarea acordării venitului minim de incluziune pentru CUREA MIHAELA-DANIELA
 • Dispozitia Nr. 59 din 29.03.2024
  Dispoziție privind suspendarea acordärii venitului minim de incluziune pentru MARICUT MARIA-PAISIA
 • Dispozitia Nr. 58 din 29.03.2024
  Dispoziție privind acordarea indemnizatiei lunare numitului Rat lochim persoană cu handicap grav, domiciliatã in comuna Lunca livei, in baza Legii nr. 448/2006 republicata
 • Dispozitia Nr. 57 din 29.03.2024
  Dispoziție privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având ca obiect: Achizitionarea de echipamente si masini necesare cresterii capacitatii de productie a puietilor din specii autohtone de arbori in cadrul proiectului ,,Modernizarea si dotarea cu echipamente specifice a pepinierei silvice Silhoasa, Comuna Lunca Ilvei, judetul Bistrita- Nasaud”
 • Dispozitia Nr. 56 din 29.03.2024
  Dispoziție privind angajarea cu contract individual de muncã pe durata nedeterminat a domnului Melnicsuk Olimpiu in calitate de asistent personal, gradatia 0 personal contractual la Primăria Comunei Lunca Ilvei, pentru persona cu handicap grav Melnicsuk Vasile , incepând cu data de 1aprilie 2024.
 • Dispozitia Nr. 55 din 28.03.2024
  Dispoziție privind modificarea titularului ajutorului pentru incalzirea locuintei, si incetarea acordãrii suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi si a suplimentului pentru energie electricã pentru domnul Dunca Vasile.
 • Dispozitia Nr. 54 din 28.03.2024
  Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirca locuintei cu combustibili solizi sau lichizi pentru familia d-lui Pop-Deac Ioan.
 • Dispoziția Nr. 53 din 28.03.2024
  Dispoziție privind incetarea acordarii ajutorului pentru incalzirca locuintei si a suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi pentru familia d-lui Oul Vasile.
 • Dispozitia Nr. 52 din 28.03.2024
  Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirca locuintei cu combustibili solizi sau lichizi pentru familia d-lui Mihalachi Tiberiu.
 • Dispoziția Nr. 51 din 21.03.2024
  Dispoziție privind rectificarea din oficiu a actului de nastere inregistrat la nr. 51 din 08.08.1960 in registrele de stare civil ael comunei Lunca Ilvei, judetul Bistrita- Năsäud, exemplarul Isi Il privind pe TOMUTA SABINA
 • Dispoziția Nr. 50 din 21.03.2024
  Dispoziție privind rectificarea din oficiu a actului de căstorie nregistrat la nr. 3 din 27.01.1980 in registrele de stare civila ale comunei Lunca livei, judetul Bistrita- Näsäud, exemplarul Isi lI privind pe DOBOS OCTAVIAN si TOMUTA SABINA.
 • Dispozitia Nr. 49 din 19.03.2024
  Dispoziție privind angajarea cu contract individual de muncă pe durat nedeterminat a domnului Lupsan lonel nî calitate de asistent personal, gradatia 0 personal contractual la Primăria Comunei Lunca Ilvei, pentru persona cu handicap grav Lupsan Mărioara, incepând cu data de 20 martie 2024
 • Dispozitia Nr. 48 din 19.03.2024
  Dispozitie Privind incetarea indemnizatie lunare numitei Panait Olga persoana cu handicap grav
 • Dispozitia Nr. 47 din 14.03.2024
  Dispozitie privind acordarea unui stimulent financiar doamnei Juravle Aurelia-lovana, copilului nou-nascut Juravle Tudor Matei
 • Dispozitia Nr. 46 din 14.03.2024
  Dispozitie privind suspendarea acordarea venitului minim de incluziune pentru Buhai Ionel Valentin.
 • Dispozitia Nr. 45 din 14.03.2024
  Dispozitie privind suspendarea acordarea venitului minim de incluziune pentru Sot Ionela Anișoara.
 • Dispozitia Nr. 44 din 14.03.2024
  Dispozitie privind suspendarea acordarea venitului minim de incluziune pentru Buia Iftimia Lucia.
 • Dispozitia Nr. 43 din 14.03.2024
  Dispozitie privind suspendarea acordarea venitului minim de incluziune pentru Curea Sofronia.
 • Dispozitia Nr. 42 din 14.03.2024
  Dispozitie privind suspendarea acordarea venitului minim de incluziune pentru Afloatei Valentina.
 • Dispozitia Nr. 41 din 14.03.2024
  Dispozitie privind suspendarea acordäri venitului minim ed incluziune pentru PADURE SABINA ADRIANA.
 • Dispozitia Nr. 40 din 14.03.2024
  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului de urgent pentru Doamna Botica Mirela Nicoleta.
 • Dispozitia Nr. 39 din 07.03.2024
  Dispozitie Privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului de urgentã pentru Domnul Melente Adrian loan
 • Dispozitia Nr. 38 din 07.03.2024
  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului de urgent pentru Doamna Gabarre Hernandez Adela.
 • Dispozitia Nr. 37 din 06.03.2024
  Dispozitie privind încetarea indemnizatiei lunare numitului Urs lon persoana cu handicap grav, cu ultimul domiciliu in comuna Lunca livei, in baza Legii nr. 448/2006 republicata.
 • Dispozitia Nr. 36 din 06.03.2024
  Dispozitie privind acordarea unui stimulent financiar domnului Moldovan-Hrisca Calin, in calitate de parinte, a copilului nou-nascut Moldovan-Hrisca Dominic.
 • Dispozitia Nr. 35 din 06.03.2024
  Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Lunca-lIvei.
 • Dispozitia Nr. 34 din 04.03.2024
  Dispoziție privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Lupascu Elena persoană cu handicap grav, domiciliat in comuna Lunca livei, in baza Legii nr. 448/2006 republicata.
 • Dispozitia Nr. 33 din 01.03.2024
  Dispoziție privind acordarea unui stimulent financiar doamnei Mihai Laura, ni calitate de parinte, a copilului nou-nascut Mihai Camelia-Maria.
 • Dispoziția Nr. 32 din 01.03.2024
  Dispoziție privind constituirea comisiei de preselectie si licitatie pentru vânzarea lemn fasonat către agentii economici, productia anului 2024.
 • Dispoziția Nr. 31 din 29.02.2024
  Dispoziție privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru ARDELEAN MIHAII.
 • Dispoziția Nr. 30 din 29.02.2024
  Dispoziție privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru ISTRATE VASILE.
 • Dispoziția Nr. 29 din 27.02.2024
  Dispoziție privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local în vederea acordării Venitului Minim de Incluziune la nivelul Primäriei comunei Lunca Ilvei, judetul Bistrita- Năsud, in anul 2024
 • Dispozitia Nr. 28 din 23.02.2024
  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având ca obiect Achizitionare de echipamente digitale in cadrul proiectului , Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale, aScolii Gimnaziale Lunca lIvei, comuna Lunca Ilvei, judetul Bistrita- Năsäud, din cadrul PNRR- Pilonul VI Politici pentru noua generatie.
 • Dispozitia Nr. 27 din 23.02.2024
  Dispoziție privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având ca Năsăud, din cadrul PNRR- Componenta C2: Păduri si protectia biodiversittii, Investitia 2 Dezvoltarea de capacitati moderne de producere a materialului forestier de reproducere, Subinvestitia 1.2.A “Acordarea de sprijin de stat pentru devoltarea de capacitäti moderne de producere a materialului forestier de reproducere”.
 • Dispozitia Nr. 26 din 21.02.2024
  Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare cu convocare de îndat a Consiliului Local Lunca-llvei.
 • Dispozitia Nr. 23 din 12.03.2024
  Dispozitie privind incetarea indemnizatiei lunare numitei Rus Floarea persoană cu handicap grav, domiciliat in comuna Lunca livei, in baza Legii nr. 448/2006 republicata.
 • Dispozitia Nr. 22 din 12.02.2024
  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului Achizitionarea de echipamente si aparatura sportiva in cadrul proiectului : „Dotarea cu mobilier, materiale didactice, din cadrul PNRR-Pilonul VI- Politici pentru noua generatie - componenta 15 : Educatie”
 • Dispozitia Nr. 21 din 12.02.2024
  Dispoziție privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului privind: “Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente didactice, a Scolii Gimnaziale Lunca livei, Comuna Lunca livei, judetul Bistrita- Nasaud, din cadrul PNRR- Pilonul V-I Politici pentru noua generatie - componenta 15 : Educatie”
 • Dispozitia Nr. 20 din 12.02.2024
  Dispoziție privind stabilirea salariului de bază brut lunar domnului Steopan Adolf-Mihail , având functia de bibliotecar 1A, in cadrul Compartimentului Cultura, incepând cu1 februarie 2024
 • Dispozitia Nr. 19 din 08.02.2024
  Dispozitie privind angajarea cu contract individual de muncã pe durata nedeterminata a doamnei Cătuna Arnisica in calitatea de asistent personal, gradatia 0 personal contractual la Primaria Comunei Lunca Ilvei, pentru persoana cu handicap grav Rus Floarea, incepând cu data de 9 februarie 2024.
 • Dispozitia Nr. 18 din 05.02.2024
  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Morosan Ana persoană cu handicap grav, domiciliata in comuna Lunca llvei, in baza Legii nr. 448/2006 republicata
 • Dispozitia Nr. 17 din 31.01.2024
  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite copilului Strugar Denis-Cătălin persoana cu handicap grav.
 • Dispozitia Nr. 16 din 31.01.2024
  Dispoziție privind angajarea cu contract individual de muncã pe durata determinat a doamnei Suticau Floarea- Maria în calitate de asistent personal, gradatia 0 personal contractual la Primăria Comunei Lunca Ilvei, pentru persoana cu handicap grav Burduhos Traian, începând cu data de 1 februarie 2024
 • Dispozitia Nr. 15 din 31.01.2024
  Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Lunca-llvei.
 • Dispozitia Nr. 14 din 31.01.2024
  Dispoziție privind respingerea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 3 titulari.
 • Dispozitia Nr. 13 din 31.01.2024
  Dispoziție privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 31 titulari.
 • Dispozitia Nr. 12 din 31.01.2024
  Dispoziție privind trecerea la gradatia 1a doamnei Morar Floarea- Reghina având functia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav Morar Eugenia, incepând cu data de 01.02.2024
 • Dispozitia Nr. 11 din 30.01.2024
  Dispoziție privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii privind: dotarea cu echipamente specifice a pepinierei silvice Silhoasa, comuna Luncă Ilvei , judetul Bistrita-Năsăud.
 • Dispozitia Nr. 10 din 26.01.2024
  Dispoziție privind convocarea sedintei extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Local Lunca-Ilvei.
 • Dispozitia Nr. 10 din 26.01.2024
  Dispoziție privind convocarea sedintei extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Local Lunca-Ilvei.
 • Dispozitia Nr. 9 din 23.01.2024
  Dispoziție privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi
 • Dispoziția Nr. 8 din 23.01.2024
  Dispoziție privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi
 • Dispozitia Nr. 7 din 22.01.2024
  Dispoziție privind acordarea indemnizatie lunare numitului Suticãu Emil persoană cu handicap grav, domiciliat în comuna Lunca llvei.
 • Dispozitia Nr. 6 din 22.01.2024
  Dispoziție privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului privind: „Modernizare străzi in localitatea Lunca IIvei”.
 • Dispozitia Nr. 5 din 22.01.2024
  Dispozitie privind stabilirea incepând cu data de 1 ianuarie 2024 a salariilor de baza pentru asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Primăriei Comunei Lunca livei.
 • Dispozitia Nr. 4 din 22.01.2024
  Dispoziție privind stabilirea incepând cu data de 1ianuarie 2024 a indemnizatiilor lunare a personelor cu handicap grav din cadrul Primăriei Comunei Lunca livei.
 • Dispoziția Nr. 3 din 22.01.2024
  Dispoziție privind acordarea indemnizatie lunare numitei Panait Olga persoană cu handicap grav, domiciliata in comuna Lunca lIvei, in baza Legii nr. 448/2006 republicata.
 • Dispoziția Nr. 2 din 22.01.2024
  Dispoziție privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Pavelea Elvira persoana cu handicap grav, domiciliat în comuna Lunca livei, in baza Legii nr. 448/2006 republicata
 • Dispoziția Nr. 1 din 22.01.2024
  Dispoziție privind acordarea indemnizatiei lunare numitului Salvan Aurel, persoană cu handicap grav, domiciliata in comuna Lunca Ilvei, in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

 

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094