Dispozitiile primarului

Ultimele Dispozitiile primarului

 • Dispoziția Nr. 127 din 20.07.2021
  Dispoziție privind admiterea in cadrul creșei de copii din Lunca Ilvei a copilului Melinte Damian.
 • Dispoziția Nr. 126 din 19.07.2021
  Dispoziție privind modificarea dispoziției 111 din 25.06.2021 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție Servicii de exploatare forestieră masa lemnoasă toate fazele
 • Dispoziția Nr.125 din 14.07.2021
  Dispozotie privind nominalizarea membrilor Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul comunei Lunca Ilvei
 • Dispoziția Nr. 123 din 14.07.2021
  Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile cu evidentă militară și mobilizarea la locul de munca, la nivelul comunei Lunca Ilvei
 • Dispoziția Nr. 122 din 07-07-2021
  Dispoziție privind promovarea in treapta profesională a domnului Băbțan Radu-Florin, compartiment administrativ in cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Lunca Ilvei
 

Lista de documente pentru Dispozitiile primarului

 • Dispoziția Nr. 127 din 20.07.2021
  Dispoziție privind admiterea in cadrul creșei de copii din Lunca Ilvei a copilului Melinte Damian.
 • Dispoziția Nr. 126 din 19.07.2021
  Dispoziție privind modificarea dispoziției 111 din 25.06.2021 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție Servicii de exploatare forestieră masa lemnoasă toate fazele
 • Dispoziția Nr.125 din 14.07.2021
  Dispozotie privind nominalizarea membrilor Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul comunei Lunca Ilvei
 • Dispoziția Nr. 123 din 14.07.2021
  Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile cu evidentă militară și mobilizarea la locul de munca, la nivelul comunei Lunca Ilvei
 • Dispoziția Nr. 122 din 07-07-2021
  Dispoziție privind promovarea in treapta profesională a domnului Băbțan Radu-Florin, compartiment administrativ in cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Lunca Ilvei
 • Dispoziția Nr. 121 din 07.07.2021
  Dispoziție privind desemnarea responsabilului situațiilor de pantouflage conform legii Nr. 78 din 2000, cu modificările și completările ulterioare.
 • Dispoziția Nr. 120 din 07.07.2021
  Dispoziție privind delegarea temporara atribuțiilor aferente postuluide consilier Achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca Ilvei
 • Dispoziția Nr. 119 din 07.07.2021
  Dispoziție privind acordarea indemnizației lunare numitului Catuna Augustin persoana cu handicap grav, domiciliata in comunaLunca Ilvei, in baza legii Nr. 448 din 2006 republicata
 • Dispoziția Nr. 118 din 07.07.2021
  Dispoziție privind trecerea la gradația 4 a domnului Buburuzan Alexandru, asistent personal la Primaria Lunca Ilvei -serviciul social, a persoanei cu handicap grav Tomi Anuța, începând cu data de 01.07.2021
 • Dispoziția Nr. 117 din 07.07.2021
  Dispoziție privind trecerea la gradația 1 a doamnei Irimie Fica, asistent personal la Primaria Comunei Lunca Ilvei -serviciul social, a persoanei cu handicap grav Irimie Octavia-Crina, începând cu data de 01.07.2021
 • Dispoziția Nr 116 din 07.07.2021
  Dispoziție privind trecerea la gradația 1 a doamnei Raluca Cristina, asistent personal la Primaria comunei Lunca Ilvei - serviciul social, a persoanei cu handicap grav HN Ana, începând cu data de 01.07.2021
 • Dispoziția Nr. 115 din 07.07.2021
  Dispoziție privind trecerea la gradația 3a doamneiTasca Silvia, asistent personal la Primaria comuneiLunca Ilvei - serviciul social, a persoanei cu handicap grav Tomuta Leontina, începând cu data de 01.07.2021
 • Dispoziția Nr. 114 din 07.07.2021
  Dispoziție privind trecerea la gradația 2 a doamnei Pop Daniela, asistent personal la Primaria comunei Lunca Ilvei-serviciul social, a persoanei cu handicap grav Pop Petru, începând cu data de 01.07.2021
 • Dispoziția Nr. 113 din 07.07.2021
  Dispoziție privind desemnarea persoanelor împuternicite pentru a efectua plăti din conturile instituției, prin Trezoreria Statului, prin bănci sau prin casierie
 • Dispoziția Nr. 112 din 01.07.2021
  Dispoziție privind numirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate, gr. II, studii superioare din cadrul Compartimentului Fonduri Europene
 • Dispoziția Nr. 111 din 25.06.1021
  Dispoziția privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului privind achiziționarea de Servicii de exploatare forestieră de masa lemnoasă toate fazele
 • Dispoziția Nr. 110 din 24.06.2021
  Dispoziție privind incetarea indemnizației lunare doamnei Haragus Raveca, persoana cu handicap grav, in baza legii Nr. 448/2006 republicata
 • Dispoziția Nr. 109 din 26.06.2021
  Dispoziție privind admiterea in cadrul creșei de copii Lunca Ilvei a copilului Partene Lucas-Lucian-Valentin
 • Dispozitia Nr. 109 din 16.06.2021

  Dispozitie privind admiterea în cadrul Creşei de copii Lunca llvei a copilului PARFENIE LUCAS-LUCIAN-VALENTIN

 • Dispozitia nr. 107 din 16.06.2021

  Dispozitie privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia la finalizarea lucrarilor privind „Lucrări de transport şi manipulare (Clădit zid de sprijin), blocuri de piatră, pe strada Izvoarelor"

 • Dispozitia nr. 106 din 16.06.2021

  Dispozitie privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia la finalizarea lucrarilor privind  „Exploatare forestieră masa lemnoasă toate fazele, inclusive transportul în depozit şi încărcatul în mijlocul de transport al beneficiarului, pentru nevoi locale, în comuna Lunca llvei, jud. Bistriţa-Năsăud, partida 1566840-162 Hrapa drum" 

 • Dispozitia nr. 105 din 15.06.2021

  Dispozitie privind instituirea măsurilor speciale de apărare împotriva incendiilor pentm perioadele caniculare şi secetoase.

 • Dispozitia nr. 104 din 15.06.2021

  Dispozitie de numire a cadrnlui tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

 • Dispozitia nr. 103 din 15.06.2021

  Dispozitie privind organizarea instruirii personalului din cadrul Primăriei comunei Lunca Ilvei cu privire la apărarea împotriva incendiilor.

 • Dispozitia nr. 102 din 15.06.2021

  Dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis în cadrul primăriei Lunca llvei 

 • Dispozitia nr. 100 din 15.06.2021

  Dispozitie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor în cadrnl Primăriei Lunca Ilvei.

 • Dispozitia nr. 99 din 15.06.2021

  Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca pe perioada determinata a Doamnei Dobos Lenuţa la primaria comunei Lunca llvei in calitate de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Vărărean Viorel.

 • Dispozitia nr. 98 din 04.06.2021

  Dispozitie privind organizarea examenului concursului în vederea promovării în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei.

 • Dispozitia Nr. 97 din 04.06.2021

  Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Lunca-llvei

 • Dispozitia Nr. 96 din 04.06.2021

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare numitului Ieremia Ştefan persoana cu handicap grav, domiciliata in comuna Lunca llvei, Str. Muncelului, nr.156 in baza Legii nr. 448/2006 republicata

 • Dispozitia Nr. 95 din 04.06.2021

  Dispozitie privind încetarea fumizării serviciilor de către Creşa de copii Lunca Ilvei pentrn DOMIDE ADELA

 • Dispozitia Nr. 94 din 31.05.2021

  Dispozitie privind numirea Comisiei de concurs si a Comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru ocuparea postului vacant de Inspector de specialitate, gr.II , studii superioare din cadrul Compartimentului Fonduri europene 

 • Dispozitia Nr. 93 din 31.05.2021

  Dispozitie privind constituirea si numirea Comisiei pentrn receptia la finalizarea lucrarilor privind „Reparaţii la clădirea apărare civilă şi apartament de serviciu în comuna Lunca llvei

 • Dispozitia Nr. 92 din 31.05.2021

  Dispozitie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului privind: Achizitionarea de tablete si dispozitive electronice pentru invatamant, pentru Scoala Gimnaziala Lunca llvei, Lot 1-Furnizare tablete cu acces la internet pe o perioada de min 24 luni, Lot 2-Furnizare de dispozitive electronice pentru invatamant

 • Dispozitia Nr. 91 din 31.05.2021

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Pop Clementina persoana cu handicap grav , domiciliata in comuna Lunca llvei, Str. lliuţa, nr.40 in baza Legii nr. 448/2006 republicata

 • Dispozitia Nr. 90 din 31.05.2021

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a alocatlei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna PARFENIE MIHAELA-CLAUDIA

 • Dispozitia Nr. 89 din 20.05.2021

  Dispozitie privind încetarea furnizării serviciilor de către Creşa de copii Lunca llvei pentru PARFENIE DAVID-GEO-FABIAN.

 • Dispozitia Nr. 88 din 18.05.2021

  Dispozitie privind admiterea în cadrul Creşei de copii Lunca llvei a copilului IVAŞCU EVELIN.

 • Dispozitia Nr. 87 din 18.05.2021

  Dispozitie privind desemnarea Comisei de stabilire scopuri şi mijloace prelucrări date cu caracter personal în baza Regulamentului nr.679/2016.

 • Dispozitia Nr. 86 din 07.05.2021

  Dispoziție privind constituirea și numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor privind „Lucrări de curăţare ape, maluri şi albii, în comuna Lunca llvei, judetul Bistrita-Nasaud"

 • Dispozitia Nr. 85 din 07.05.2021

  Dispoziție privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii privind: „Studii de fundamentare cu caracter analitic şi cu caracter prospectiv în vederea actualizării PUG şi RLU ale comunei Lunca Ilvei”

 • Dispozitia Nr. 84 din 07.05.2021

  Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Lunca-llvei 

 • Dispopzitia Nr. 83 din 27.04.2021

  Dispozitie privind admiterea în cadrul Creşei de copii Lunca llvei a copilului RUS ALESIA-FLORINA

 • Dispozitia Nr. 82 din 27.04.2021

  Dispozitie privind rectificarea din oficiu a actului ele căsătorie înregistrat la nr. 15 clin 26.07.1982 în registrele ele stare civilă ale comunei Lunca Ilvei, exemplarul I şi II privind pe Cîrlig Serghei- Vasile şi Sabău Viorica.

 • Dispozitia Nr. 81 din 27.04.2021

  Dispozitie privind incetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna AVASILENEI AURELIA MONICA MARIA.

 • Dispozitia Nr. 80 din 26.04.2021

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului de urgenta pentru d-na Danciuc Corina

 • Dispozitia Nr. 79 din 26.04.2021

  Dispozitie privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul/doamna TOMUTA SINOVIA

 • Dispozitia Nr. 78 din 22.04.2021

  Dispozitie privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul/doamna CONSTANTIN DUMITRU

 • Dispozitia Nr. 77 din 22.04.2021

  Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna POP EMIL

 • Dispozitia Nr. 76 din 22.04.2021

  Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul/doamna HARAGUSALEXANDRA.

 • Dispozita nr. 75 din 13.04.2021

  Dispozitie privind constituirea comisiei pentru negocierea directa a pretului de vanzare a masei lemnoase din partida 501 „ Ursoaia-drum TAF „ partida 502 „ Dealu Lat- drum TAF„ şi partida 503 „ Ogrăzi - drum TAF„ constituite din produse accidentale 1 

 • Dispozitia Nr. 74 din 12.04.2021

  Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Lunca-llvei

 • Dispozitia Nr. 73 din 09.04.2021

  Dispozitie privind încetarea furnizării serviciilor de către Creşa de copii Lunca llvei pentru BUHAI VICTORIA ELENA

 • Dispozitia Nr. 72 din 09.04.2021

  Dispozitie privind admiterea în cadrul Creşei de copii Lunca llvei a copilului POP DAMIAN-TEODOR.

 • Dispozitia Nr. 71 din 09.04.2021

  Dispozitie privind încetarea furnizării serviciilor de către Creşa de copii Lunca llvei pentru GRIGORE DRAGOŞ-ŞTEFAN.

 • Dispozitia Nr. 70 din 09.04.2021

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiel lunare cuvenite copilului Sangeorzan Eliseea persoana cu handicap grav.

 • Dispozitia Nr. 69 din 09.04.2021

  Dispozitie privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect „Lucrări de curăţare ape, maluri şi albi, în comuna Lunca llvei"

 • Dispoziția Nr. 68 din 02.04.2021

  Dispoziție privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Lunca-llvei

 • Dispoziția Nr. 67 din 02.04.2021

  Dispoziție privind constituirea Comisiei ele evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Lunca Ilvei

 • Dispoziția Nr. 66 din 02.04.2021

  Dispoziție cu privire la desemnarea persoanelor responsabile cu ducerea la îndeplinire a obligaţiilor privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte ele procedură, în condiţiile Codului de procedură civilă 

 • Dispoziția Nr. 65 din 02.04.2021

  Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile de aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, precum şi pentru relaţia cu societatea civilă, la nivelul Primăriei comunei Lunca 1 lvei, judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Dispoziția Nr. 64 din 02.04.2021

  Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile de activitatea de solutionare a petitiilor, la nivelul Primăriei comunei Lunca Ilvei, judetul Bistrita-Năsăud 

 • Dispoziția Nr. 63 din 02.04.2021

  Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile să asigure implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese, la nivelul comunei Lunca Ilvei, jud.Bistriţa-Năsăud 

 • Dispoziția Nr. 62 din 02.04.2021

  Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile ele aplicarea prevederilor Legii nr.nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul Primăriei comunei Lunca llvei, judeţul Bistriţa-Năsăud 

 • Dispoziția Nr. 61 din 31.03.2021

  Dispoziția privind delegarea temporara a atributiilor aferente postului de consilier superior - birou contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca llvei 

 • Dispoziția Nr. 60 din 31.03.2021

  Dispoziție privind angajarea cu contract individual de muncÄ pe durată determinată a doamnei Lupsan Elena ,în calitate de asistent personal, gradația O, personal contractual la Primăria Comunei Lunca Ilvei, pentru persoana cu handicap grav Lupșan Mărioara, începând cu data de 1 aprilie 2021 

 • Dispoziția Nr. 59 din 31.03.2021

  Dispoziție privind incetarea indemnizatiei lunare numitei Lupsan Marioara persoana cu handicap grav, domiciliata in comuna Lunca llvei, nr.13 in baza Legii nr. 448/2006 republicata 

 • Dispoziția Nr. 58 din 30.03.2021

  Dispoziție privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Tomuţa Sinovia persoana cu handicap grav, domiciliata in comuna Lunca llvei, Str. Muncelului, nr.120 in baza Legii nr. 448/2006 republicată

 • Dispoziția Nr. 57 din 29.03.2021

  Dispoziție privind modificarea numarului de membri pentru familia domnului/doamnei POP ALINA-MARIANA 

 • Dispoziția Nr. 56 din 29.03.2021

  Dispoziție privind încetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna RUSU RODICA 

 • Dispoziția Nr. 55 din 29.03.2021

  Dispoziție privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul/doamna LUPȘAN MĂRIOARA 

 • Dispoziția Nr. 54 din 29.03.2021

  Dispoziție privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul si modalitătile de plată pentru domnul Budușan Simion

 • Dispozitia Nr. 53 din 22.03.2021

  Dispozitie privind incetarea indemnizatiei lunare domnului Apăvăloaie Valentin persoana cu handicap grav, cu ultimul domiciliu in comuna Lunca llvei, Str. Fabricii, bl.10,ap.3 in baza Legii m. 448/2006 republicata.

 • Dispozitia Nr. 52 din 22.03.2021

  Dispoziție privind aprobarea listei suplimentare pentru distribuirea produselor de igienă și a produselor alimentare din cadrul Programului POAD către persoane aflate temporar în situații critice.

 • Dispozitia Nr. 51 din 22.03.2021

  Dispoziție privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului privind: „Intocmire docmnentatie in vederea accesarii submasurii 15.1- plati pentru angajamente de silvomediu”. 

 • Dispoziția Nr. 50 din 15.03.2021

  Dispoziței privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Lunca Ilvei.

 • Dispoziția Nr. 49 din 15.03.2021

  Dispoziție privind privind constituirea și numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor privind obiectivul de investiții Asfaltare străzi, în comuna Lunca Ilvei – Lucrări suplimentare, județul Bistrița-Năsăud.

 • Dispozitia Nr.48 din 09.03.2021

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Lupsan Marioara persoana cu handicap grav, domiciliata in comuna Lunca llvei, nr.13 in baza Legii nr. 448/2006 republicata

 • Dispozitia Nr. 47 din 09.03.2021

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului ele urgenta pentru D-nul Ureche Valentin Grigore

 • Dispozitia Nr. 46 din 05.03.2021

  Dispozitie privind admiterea în cadrul Creşei de copii Lunca llvei a copilului ROMAN ANTONIA-IULIA 

 • Dispozitia Nr. 45 din 03.03.2021

  Dispozitie privind încetarea furnizării serviciilor de către Creșa de copii Lunca Ilvei pentru Dan Ania-Maria.

 • Dispozitia Nr. 44 din 02.03.2021

  Dispozitie privind încetarea contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată a domanei Pop Viorica la Primăria comunei Lunca Ilvei în calitate de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Moroșan Clement

 • Dispozitia Nr. 43 din 02.03.2021

  Dispozitie privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei pentru domnul Domide Dorel-Ioan.

 • Dispozitie Nr. 42 din 25.02.2021

  Dispozitie privind reluarea activității și reîncadrarea doamnei Sas Simona , inspector de specialitate , gr.II, în cadrul compartimentului monitorizare și proceduri administrative a aparatului de specilaitate  a primarului comunei Lunca Ilvei

 • Dispozitie Nr. 41 din 25.02.2021

  Dispozitie privind incetarea dreptului de plată pentru susținerea familiei pentru domnul Domide Aurel.

 • Dispozitie Nr. 40 din 25.02.2021

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social ,cuantumul și modalitățile de plată pentru domnul Ristea Daniel- Cristinel.

 • Dispoziția Nr. 39 din 15.02.2021
  Dispoziție privind incetarea indemnizatiei lunare doamnei Tomi Olimpia persoana cu handicap grav , cu domiciliul in comuna Lunca Ilvei, Str. Luncii , Nr.24 , in baza Legii nr.448/2006 republicata
 • Dispozitia Nr. 38 din 15.02.2021
  Dispositie privind admiterea in cadrul Cresei de copii Lunca Ilvei a copilului Sas Irina
 • Dispozitia Nr.37 din 11.02.2021

  Dispozitie privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Lunca Ilvei

 • Dispozitia Nr.36 din 11.02.2021

  Dispozitie privind reactualizare structurilor pentru managementul situațiilor de urgență la nivelul comunei Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a acestora

 • Dispozitia Nr.35 din 11.02.2021

  Dispozitie privind încetarea furnizării serviciilor de către Creșa de copii Lunca Ilvei pentru Ureche Antonia- Ecaterina

 • Dispozitia Nr.34 din 11.02.2021

  Dispozitie privind constituirea și numirea comisiei pentru receptia la finalizarea lucrărilor privind obiectivul de investiții ,,Modernizare drumuri de interes local  în comuna Lunca Ilvei, judetul Bistrița-Năsăud"

 • Dispozitia Nr.33 din 11.02.2021

  Dispozitie privind constituirea și numirea comisiei pentru receptia la finalizarea lucrărilor privind obiectivul de investiții ,,Împrejmuire Școala Generală Nr.2, pompa de apă și sediul primăriei  în comuna Lunca Ilvei, judetul Bistrița- Năsăud

 • Dispozitia Nr.32 din 11.02.2021

  Dispozitie privind constituirea și numirea comisiei pentru receptia la finalizarea lucrărilor privind obiectivul de investiții ,,Reabilitare șarpantă bloc în comuna Lunca Ilvei , judetul Bistrița- Năsăud

 • Dispozitia Nr.31 din 11.02.2021

  Dispozitie privind constituirea și numirea comisiei pentru receptia la finalizarea lucrărilor privind obiectivul de investiții  ,, Reabilitare pod Strada Luncii  în comuna Lunca Ilvei , judetul Bistrița- Năsăud

 • Dispozitia Nr.30 din 11.02.2021

  Doispozitie privind constituirea și numirea comisiei pentru receptia la finalizarea lucrărilor privind obiectivul de investiții  ,, Amenajare spațiu bibliotecă  în comuna Lunca Ilvei , judetul Bistrița- Năsăud

 • Dispozitia Nr.29 din 11.02.2021

  Dispozitie privind constituirea și numirea comisiei pentru receptia la finalizarea lucrărilor privind obiectivul de investiții  ,, Reparații carosabil cu BA16 în comuna Lunca Ilvei , judetul Bistrița- Năsăud

 • Dispozitia Nr.28 din 11.02.2021

  Dispozitie privind  stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Dumitrean Saveta.

 • Dispozitia Nr.27 din 11.02.2021

  Dispozitie privind constituirea și numirea comisiei pentru receptia la terminarea lucrărilor ,, Lucrări de amenajare a terenurilor – Hrapa drum 1566840 și Hrapa constituite pentru lemn de foc 1566839 din comuna Lunca Ilvei, judetul Bistrița- Năsăud.

 • Dispozitia Nr.26 din 11.02.2021

  Dispozitia privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrări privind ,, Asfaltare străzi în comuna Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud- Lucrări suplimentare.

 • Dispozitia Nr.25 din 09.02.2021

  Dispozitie privind aprobarea listei destinatarilor finali în cadrul Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați , prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational (S.N.S.E.D.) la nivelul comunei Lunca Ilvei

 • Dispozitia Nr.24 din 09.02.2021

  Dispozitie privind  constituirea comisiei de preselecție și licitație intermediară pentru vânzarea de masă lemnoasă  pe picior, către agenții economici, producția anului 2021

 • Dispozitia Nr.23 din 02.02.2021

  Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Szekely Florica- Tecla

 • Dispozitia Nr.22 din 02.02.2021

  Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne

 • Dispozitia Nr.21 din 02.02.2021

  Dispozitie privind angajarea cu contract individual de muncă pe durată determinată a doamnei Morar Floarea-Reghina ,  în calitate de asistent personal, gradaţia 0, personal contractual la Primăria Comunei Lunca Ilvei, pentru  persoana cu handicap grav Morar Eugenia, începând cu data de 1 februarie 2021,, insoțite de actele care au stat la baza emiterii acestora.

 • Dispozitia Nr.20 din 02.02.2021

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei  lunare numitului Urs Claudiu persoana cu handicap grav , domiciliata in comuna Lunca Ilvei , Str. Ineului,  nr.15  in baza Legii nr. 448/2006 republicata

 • Dispozitia Nr.19 din 02.02.2021

  Dispozitie privind convocarea ședinței de îndată a Consiliului Local.

 • Dispozitia Nr.18 din 01.02.2021

  Dispozitie privind constituirea comisiei pentru negocierea direct a prețului de vânzare a masei lemnoase din partida 483 Semenic constituită din produse accidentale 1, insotita de actele care au stat la baza emiterii acesteia.

 • Dispozitia Nr.17 din 01.02.2021

  Dispozitie privind stabilirea salariului de bază lunar pentru doamna Cătuna Loredana- Monalisa  ,asistent personal în cadrul primăriei comunei Lunca Ilvei – serviciu social , începând cu 01.01.2021

 • Dispozitia Nr.16 din 01.02.2021

  Dispotie privind stabilirea salariului de bază lunar pentru doamna Sucilă Vergina  ,asistent personal în cadrul primăriei comunei Lunca Ilvei – serviciu social, începând cu 01.01.2021

 • Dispozitia Nr. 15 din 01.02.2021

  Dispozitie privind stabilirea salariului de bază lunar pentru doamna Sucilă Vergina, asistent personal în cadrul primăriei comunei Lunca Ilvei – serviciu social, începând cu 01.01.2021

 • Dispozitia Nr.14 din 01.02.2021

  Dispozitie privind stabilirea salariului de bază lunar pentru doamna Rauca Cristina  , asistent personal în cadrul primăriei comunei Lunca Ilvei – serviciu social , începând cu 01.01.2021

 • Dispozitia Nr.13 din 01.02.2021

  Dispozitie privind stabilirea salariului de bază lunar pentru doamna Oul Ioana , asistent personal în cadrul primăriei comunei Lunca Ilvei – serviciu social, începând cu 01.01.2021.

 • Dispozitia Nr.12 din 01.02.2021

  Dispozitie privind stabilirea salariului de bază lunar pentru doamna Doboș Lenuța, asistent personal în cadrul primăriei comunei Lunca Ilvei – serviciu social, începând cu 01.01.2021.

 • Dispozitia Nr.11 din 01.02.2021

  Dispozitie privind majorarea cuantumului brut al indemnizațiilor lunare a persoanelor cu handicap grav care necesită protecție specială, începând cu data de 01.01.2021.

 • Dispozitia Nr. 10 din 01.02.2021

  Dispoziție privind angajarea cu contract individual de muncă pe durată determinată a d-nei Constantin Valeria  , în calitate de asistent personal, gradația 0 , personal contractual la Primăria comunei Lunca Ilvei , pentru copilul cu handicap grav Filip Adrian- Valer, începând cu data de 01.02.2021

 • Dispozitia Nr.9 din 28.01.2021

  Dispozitie privind convocarea ședinței de îndată a Consiliul Local Lunca Ilvei

 • Dispozitia Nr.8 din 26.01.2021

  Dispozitie privind aprobarea acordarii umui ajutor financiar , în vederea înmormântării domnului Urcuș Dan din localitatea Lunca Ilvei, Str. Fabricii, bl.10, ap.4

 • Dispozitia Nr.7 din 26.01.2021

  Dispoziție privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului de urgență pentru doamna Lupșan Elena.

 • Dispozitia Nr.6 din 14.01.2021

  Dispozitie privind constituirea comisiei de preselectie si licitatie deschisa pentru vanzarea de masa lemnoasa pe picior, catre agentii economici, productia anului 2021.

 • Dispoziția Nr.5 din 12.01.2021

  Dispoziție privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor Amenajare centru civic Cartier Strada Fabricii din comuna Lunca Ilvei, judetul Bistrita- Nasaud

 • Dispoziția Nr.4 din 12.01.2021

  Dispoziție privind privind incetarea indemnizatiei lunare numitului Rus Iacob persoana cu handicap grav , domiciliata in comuna Lunca Ilvei ,Str. Gara Mica nr.6 in baza Legii nr.448/2006 republicata.

 • Dispoziția Nr.3 din 12.01.2021

  Dispoziție privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului privind servicii de exploatare forestiera masa lemnoasa toate fazele – inclusive transportul in depozit si incarcatul in mijlocul de transport al beneficiarului,pentru nevoi locale, in comuna Lunca Ilvei, jud. Bistrita-Nasaud,partida 462 Semenic, Cod CPV 77211100-3- Servicii de exploatare forestiera

 • Dispoziția Nr.2 din 11.01.2021

  Dispoziție privind convocarea sedintei de indata a Consiliului Local Lunca Ilvei

 • Dispoziția Nr.1 din 08.01.2021

  Dispoziție privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului de urgenta pentru domnul Constantin Pavel

Noutati

  [... detalii]

Informatii utile

  [... detalii]

Documente publice

  [... detalii]

  [... detalii]

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094