Dispozitiile primarului

Ultimele Dispozitiile primarului

 • Dispoziția Nr..154 din 05.09.2023
  Dispoziție privind constituirea comisiei de preselectie si licitatie pentru vânzarea lemn fasonat catre agentii economici, productia anului 2023.
 • Dispozitia Nr. 153 din 30.08.2023
  Dispoziție privind convocarea sedintei extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Local Lunca Ilvei
 • Dispoziția Nr. 152 din 28.08.2023
  Dispoziție privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii privind Servicii de exploatare forestieră masa lemnoasă toate fazele - inclusiv transportul in depozit și încurcatul in mijlocul de transport al beneficiarului, pentru nevoi locale. In comuna Lunca Ilvei, Jud. Bistrița-Nasaud, lot 1, lot 2, lot 3 și lot 4
 • Dispoziția Nr. 151 din 28.08.2023
  Dispoziție privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului privind “Reabilitare DC 44 Lunca Ilvei - Sant, Jud. Bistrița Nasaud.
 • Dispoziția Nr. 150 din 21.08.2023
  Dispoziție privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului “Amenajări exterioare la Dispensar Uman in comuna Lunca Ilvei”
 

Lista de documente pentru Dispozitiile primarului

 • Dispoziția Nr..154 din 05.09.2023
  Dispoziție privind constituirea comisiei de preselectie si licitatie pentru vânzarea lemn fasonat catre agentii economici, productia anului 2023.
 • Dispozitia Nr. 153 din 30.08.2023
  Dispoziție privind convocarea sedintei extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Local Lunca Ilvei
 • Dispoziția Nr. 152 din 28.08.2023
  Dispoziție privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii privind Servicii de exploatare forestieră masa lemnoasă toate fazele - inclusiv transportul in depozit și încurcatul in mijlocul de transport al beneficiarului, pentru nevoi locale. In comuna Lunca Ilvei, Jud. Bistrița-Nasaud, lot 1, lot 2, lot 3 și lot 4
 • Dispoziția Nr. 151 din 28.08.2023
  Dispoziție privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului privind “Reabilitare DC 44 Lunca Ilvei - Sant, Jud. Bistrița Nasaud.
 • Dispoziția Nr. 150 din 21.08.2023
  Dispoziție privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului “Amenajări exterioare la Dispensar Uman in comuna Lunca Ilvei”
 • Dispoziția Nr. 149 din 21.08.2023
  Dispoziție privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Lunca-livei
 • Dispoziția Nr.149 din 21.08.2023
  Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Lunca Ilvei
 • Dispoziția Nr.148 din 11.08.2023
  Dispoziție privind constituirea comisiei de preselectie si licitatie intermediarã pentru vânzarea de masà lemnoasã pe picior, catre agentii economici, productia anului 2023.
 • Dispoziția Nr. 146 din 11.08.2023
  Dispoziție privind constituirea comisiei de preselectie si licitatie pentru vânzarea de lemn fasonat din depozit, catre agentii economici, productia anului 2023
 • Dispoziția Nr. 145 din 11.08.2023
  Dispoziție privind delegarea exercitarii atributilor de secretar general al comunei Lunca lIvei pe perioada determinata
 • Dispoziția Nr. 144 din 11.08.2023
  Dispoziție privind incetarea contractului individual de munca pe perioada nedeterminata a doamnei Rauca Cristina la Primaria comunei Lunca Ilvei in calitate de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Hau Ana
 • Dispoziția Nr. 142 din 28.07.2023
  Dispoziție privind angajarea cu contract individual de munca pe durată nedeterminatã a domnului Tirlisan Traian- Aurel, in calitate de asistent personal, gradatia 0 personal contractual al Primaria Comunei Lunca Ilvei, pentru persona cu handicap grav Tîrlisan Traian, începând cu data de 1 august 2023
 • Dispoziția Nr. 135 din 21.07.2023
  Dispoziție privind constituirea comisiei de preselectie si licitatie pentru vânzarea de lemn fasonat din depozit, catre agentii economici, productia anului 2023
 • Dispozitia Nr. 134 din 20.07.2023
  Dispoziție privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii privind: „ Servicii auxiliare pentru evenimente artistice,, CPV- 79952000-2 Servicii pentru evenimente
 • Dispoziția Nr. 133 din 20.07.2023
  Dispoziție privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicil privind: "Serviciide organizare activitati culturale,, CPV-92312240-5 Servicii prestate de artisti
 • Dispoziția Nr. 129 din 05.07.2023
  Dispoziție privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite copilului Parfenie Bianca- Ela- Rebeca persona cu handicap grav
 • Dispoziția Nr. 128 din 05.07.2023
  Dispoziție privind incetarea contractului individual de muncã pe duratã determinatã a domnului Parfenie Valentin- Constantin în calitate de asistent personal, gradatia 0, personal contractual la Primária Comunei Lunca Ilvei, pentru copilul cu handicap grav Parfenie Bianca- Ela- Rebeca, începând cu data de 30 unie 2023
 • Dispoziție Nr. 127 din 05.07.2023
  Dispoziție privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Ureche Ana persoana cu handicap grav, domiciliata in comuna Lunca lIvei, in baza Legii nr. 448/2006 republicata
 • Dispoziția Nr. 126 din 05.07.2023
  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Brumã Firoana persoanã cu handicap grav, domiciliatà in comuna Lunca Ilvei, in baza Legi nr. 448/2006 republicata
 • Dispoziția Nr. 125 din 05.07.2023
  Dispoziție privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Tomi loana-Silvia cu handicap grav, domiciliatã în comuna Lunca Ilvei, conform Legii nr. 448/2006 republicata.
 • Dispoziția Nr. 124 din 05.07.2023
  Dispoziție privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Dare Floarea persoanã cu handicap grav, domiciliata in comuna Lunca Ilvei, in baza Legii nr. 448/2006 republicata
 • Dispoziția Nr. 123 din 05.07.2023
  Dispoziție privind încetarea contractului individual de munca pe durata determinatã a domnului Tascã Sorin- Ionut în calitate de asistent personal, gradatia 0, personal contractual la Primária Comunei Lunca IIvei, pentru persona cu handicap grav Dare Floarea, începând cu data de 1 iulie 2023.
 • Dispoziția Nr. 121 din 26.06.2023
  Dispoziție privind incetarea acordarii suplimentului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi si a suplimentului pentru energie electrica, pentru d-nul Catuna lochim.
 • Dispoziția Nr. 120 din 26.06.2023
  Dispoziție privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul/doamna ARDELEAN TODORA
 • Dispozitia Nr. 119 din 26.06.2023
  Dispoziție privind desemnarea unei persoane responsabile cu verificarea indeplinirii criterilor de eligibilitate a dosarelor care vor fi depuse la Primăria comunei Lunca lIvei pentru “Programul privind casarea autovehiculelor uzate”
 • Dispozitia Nr. 118 din 21.06.2023
  Dispoziție privind acordarea unui stimulent financiar domnului Cicsa Macedon Grigore, in calitate de parinte, a copilului nou-nascut Cicsa Ionut-Grigore.
 • Dispozitia Nr. 117 din 21.06.2023
  Dispoziție privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia finala privind obiectivul de investitii , “Construire Capela Mortuara in Localitatea Lunca lIvei, Județul Bistrita-Nasaud”.
 • Dispozitia Nr. 116 din 21.06.2023
  Dispoziție privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia finalã privind obiectivul de investiti “Reparatii curente strazi de interes local- Str. Gränicerilor (Pavelea) si Str. Fodorului (Lazareanu)”
 • Dispozitia Nr. 115 din 21.06.2023
  Dispoziție privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia finalã privind obiectivul de investitii „,Reparatii curente drumuri forestiere - Vinoasa, Borcut, Silhoasa”
 • Dispozitia Nr. 114 din 21.06.2023
  Dispoziție privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia finalã privind obiectivul de investitii „Indiguire si amenajare platformã capelã”.
 • Dispozitia Nr. 113 din 21.06.2023
  Dispoziție Privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia finalã privind obiectivul de investitii „Reparatii Podete în Comuna Lunca lIvei, Jud. Bistrita- Nasaud”
 • Dispozitia Nr. 112 din 21.06.2023
  Dispoziție privind incetarea indemnizatiei lunare numitului Morozan Viorel persoanã cu handicap grav, domiciliata in comuna Lunca Ilvei, Str. Muncelului, nr.71 in baza Legi nr. 448/2006 republicata.
 • Dispozitia Nr. 111 din 21.06.2023
  Dispoziție privind angajarea cu contract individual de munca pe durata determinata a doamnei Pop Stefana - Cristina in calitate de asistent personal, gradatia 2 , personal contractual la Primaria Comunei Luca Ilvei, pentru persona cu handicap grav Pop Darius- Cosmin începând cu data de 2 iunie 2023
 • Dispozitia Nr. 110 din 21.06.2023
  Dispoziție privind angajarea cu contract individual de muncã pe duratà nedeterminatã a doamnei Crisan Reghina in calitate de asistent personal, gradatia 0, personal contractual la Primaria Comunei Lunca Ilvei, pentru persoana cu handicap grav Moldovan Veronica începând cu data de 22 iunie 2023
 • Dispozitia Nr. 109 din 07.06.2023
  Dispoziție privind angajarea cu contract individual de muncã pe duratã determinatã a domnului Parfenie Valentin- Constantin in calitate de asistent personal, gradatia 0, personal contractual al Primaria Comunei Lunca Ilvei, pentru copilul cu handicap grav Parfenie Bianca- Ela- Rebeca, începând cu data de 7 iunie 2023
 • Dispozitia Nr. 108 din 06.06.2023
  Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncã pe duratã determinatã a domnului Tirlisan Traian- Aurel nî calitate de asistent personal, gradatia 0, personal contractual la Primăria Comunei Lunca Ilvei, pentru persona cu handicap grav Tîrlisan, începând cu data de 6 iunie 2023
 • Dispozitia Nr. 107 din 08.06.2023
  Dispoziție privind convocarea sedintei extraordinare cu convocare de îndat a Consiliului Local Lunca-livei
 • Dispozitia Nr. 106 din 31.05.2023
  Dispoziție privind acordarea indemnizatiei lunare numitului Urs lon persoanã cu handicap grav, domiciliatã in comuna Lunca llvei, in baza Legii nr. 448/2006 republicata
 • Dispozitia Nr. 105 din 31.05.2023
  Dispoziție privind angajarea cu contract individual de muncã, pe durata nedeterminata a doamnei Copciuc Luminita- Camelia, pe postul contractual de referent, studii medii la Primária comunei Lunca Ilvei - Compartiment impozite si taxe.
 • Dispozitia Nr. 104 din 31.05.2023
  Dispoziție privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului de urgenta pentru d-na Rus Alina Garofita
 • Dispozitia Nr. 103 din 31.05.2023
  Dispoziție privind acordarea unui stimulent financiar doamnei Catuna Lavinia-Emilia, ni calitate de parinte, a copilului nou-nascut Catuna Aser
 • Dispozitia Nr. 102 din 24.05.2023
  Dispoziție privind acordarea unui stimulent financiar doamnei Lupsan Aurora, in calitate de parinte, a copilului nou-nascut Lupsan Alesia-Elena.
 • Dispozitia Nr. 101 din 24.05.2023
  Dispoziție privind convocarea sedintei extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Local Lunca-lIvei
 • Dispozitia Nr. 100 din 17.05.2023
  Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Local Lunca lIvei
 • Dispozitia Nr. 99 din 12.05.2023
  Dispoziție privind suspendarea contractului individual de muncã a doamnei Sas Simona având functia de Inspector de specialitate, gr.Il, în vederea acordärii concediului de îngrijire copil, începând cu data de 15 mai 2023.
 • Dispozitia Nr. 98 din 03.05.2023
  Dispoziție privind angajarea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată a doamnei Tomi Eugenia in calitate de asistent personal, gradatia O, personal contractual al Primăria Comunei Lunca Ilvei, pentru persoana cu handicap grav Tomi Lucretia, incepând cu data de 2 mai 2023.
 • Dispozitia Nr. 98 din 03.05.2023
  Dispoziție privind angajarea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată a doamnei Tomi Eugenia in calitate de asistent personal, gradatia O, personal contractual al Primăria Comunei Lunca Ilvei, pentru persoana cu handicap grav Tomi Lucretia, incepând cudata de 2 mai 2023.
 • Dispozitia Nr. 97 din 03.05.2023
  Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncã a domnului Tomi Florea- lovu, având functia de asistent personal, ca urmare a acordárii pensiei pentru limita de vârsta.
 • Dispozitia Nr. 96 din 03.05.2023
  Dispoziție privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea voucherelor de vacanta funcționarilor publici si personalului contractual, din cadrul Primariei comunei Lunca Ilvei si desemnarea gestionarului voucherelor de vacanta.
 • Dispozitia Nr. 95 din 03.05.2023
  Dispoziție privind numirea Comisiei de concurs si a Comisiei pentru soluționarea contestatiilor pentru ocuparea postului vacant de Referent, studii medii din cadrul Compartimentului Impozite si taxe.
 • Dispozitia Nr. 94 din 03.05.2023
  Dispoziție privind convocarea sedintei extraordinare cu convocare de indatã a Consiliului Local Lunca-Ilvei.
 • Dispozitia Nr. 93 din 03.05.2023
  Dispoziție privind admiterea in cadrul Cresei de copii Lunca Ilvei a copilului COSTE ANTONIO ANDREI
 • Dispozitia Nr. 92 din 03.05.2023
  Dispoziție privind admiterea n cadrul Cresei de copii Lunca Ilvei acopilului COSTE RADU-NICOLAS
 • Dispozitia Nr. 91 din 02.05.2023
  Dispoziție privind încetarea furnizării serviciilor de către Cresa de copii Lunca IIvei pentru IVASCU ANDI
 • Dispozitia Nr. 90 din 02.05.2023
  Dispoziție privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii privind: “Servicii in vederea elaborarii unui nou Amenajament silvic” CPV- 77231400-2 Servicii de inventariere a padurilor
 • Dispozitia Nr. 89 din 02.05.2023
  Dispoziție privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii privind:„Intomire documentatie in vederea accesării submăsurii 15.1 - plăti pentru angajamente de silvomediu” CPV- 79311100-8 Servicii de elaborare de studii
 • Dispozitia Nr. 88 din 28.04.2023
  Dispoziție privind stabilirea indemnizatiei lunare a viceprimarului comunei Lunca Ilvei, domnul Somesan Titu.
 • Dispozitia Nr. 87 din 28.04.2023
  Dispoziție privind stabilirea indemnizatiei lunare a primarului comunei Lunca Ilvei, domnul Lupsan Flaviu.
 • Dispozitia Nr. 86 din 28.04.2023
  Dispoziție privind acordarea indemnizatie lunare numitului Morozan Viorel persoanã cu handicap grav , domiciliatà in comuna Lunca llvei, in baza Legi nr. 448/2006 republicata.
 • Dispozitia Nr. 85 din 28.04.2023
  Dispoziție privind angajarea cu contract individual de muncă pe dirată nedeterminată a doamnei Moldovan Nina in calitate de asistent personal, gradatia 0, personal contractual la Primăria Comunei Lunca IIvei, pentru persoana cu handicap grav Moldovan Oana-Mirela începând cu data de 1 mai 2023
 • Dispozitia Nr. 84 din 28.04.2023
  Dispoziție privind încetarea indemnizatiei lunare numitei Moldovan Oana- Mirela persona cu handicap grav, domiciliatà in comuna Lunca Ilvei, in baza Legii nr. 448/2006 republicata.
 • Dispozitia Nr. 78 din 21.04.2023
  Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru inchirierea prin licitatie publica a unor supratete de pajisti, apartinând domeniul public al comunei Lunca llvei.
 • Dispozitia Nr. 77 din 21.04.2023
  Dispoziție privind evaluarea activitàtii persoanei care desfäsoarà activitàti de control financiar preventiv propriu.
 • Dispozitia Nr. 76 din 21.04.2023
  Dispoziție privind numirea echipei de gestionare a riscurilor, întocmirea si actualizarea Registrului de Riscuri în cadrul primariei LUNCA ILVEI.
 • Dispozitia Nr. 75 din 21.04.2023
  Dispoziție privind constituirea Comisiei de monitorizare pentru dezvoltarea, monitorizarea, coordonarea, indrumarea metodologica si raportarea cu privire la sistemul de control managerial al structurilor din aparatul de specialitate al Primarului comunei LUNCA ILVEI si servicile publice de interes local.
 • Dispozitia Nr. 74 din 20.04.2023
  Dispoziție privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Lunca-Ilvei.
 • Dispozitia Nr. 72 din 11.04.2023
  Dispoziție privind angajarea cu contract individual de munca pe duratã nedeterminată a doamnei Bordeianu Valerica in calitate de asistent personal, gradatia 0, personal contractual la Primăria Comunei Lunca Ilvei, pentru persona cu handicap grav Chertes Daniela, începând cu data de 1 aprilie 2023
 • Dispozitia Nr. 71 din 11.04.2023
  Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă pe durată nedeterminată a domnului Buburuzan Marius- Sidor în calitate de asistent personal, gradația 0, personal contractual la Primaria Comunei Lunca Ilvei, pentru persona cu handicap grav Chertes Daniela, începând cu data de 1 aprilie 2023
 • Dispozitia Nr. 67 din 07.04.2023
  Dispoziție privind angajarea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată a doamnei Tomi Elena asistent personal, gradatia 0, personal contractual al Primaria Comunei Lunca Ilvei, pentru persona cu handicap grav Tomi Ana, începând cu data de 01 aprilie 2023
 • Dispozitia Nr. 66 din 06.04.2023
  Dispoziție privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Sucilã Iftinia persoanã cu handicap grav, domiciliatã în comuna Lunca lIvei, in baza Legi nr. 448/2006 republicata
 • Dispozitia Nr. 65 din 06.04.2023
  Dispoziție privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului privind: “Servicii de întretinere, cod CPV 77211000-2 Servici conexe transportului de busteni”.
 • Dispozitia Nr. 64 din 04.04.2023
  Dispoziție privind virarea de credite bugetare in cadrul aceluiași capitol bugetar in bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Lunca lIvei, pe anul 2023.
 • Dispoziția Nr. 61 din 29.03.2023
  Dispoziție privind actualizarea grupului de lucru pentru întocmirea amenajamentului pastoral pentru toate pajistile permanente proprietatea UAT Lunca Ilvei.
 • Dispoziția Nr. 60 din 22.03.2023
  Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru inchirierea prin licitatie publică a unor suprafete de pajiști, apartinând domeniul public al comunei Lunca Ilvei.
 • Dispoziția Nr. 59 din 22.03.2023
  Dispoziție privind incetarea indemnizatiei lunare a doamnei Tomuta Sinovia persoana cu handicap grav cu ultimul domiciliu Mun. Bistrita, judetul Bistrita- Nasaud in baza Legii nr. 448/2006 republicata
 • Dispoziția Nr. 58 din 22.03.2023
  Dispoziție privind incetarea indemnizatiei lunare a domnului Bozbici loan persoana cu handicap grav cu ultimul domiciliu in comuna Lunca lIvei judetul Bistrita- Nasaud in baza Legii nr. 448/2006 republicata
 • Dispoziția Nr. 57 din 20.03.2023
  Dispoziție privind constituirea comisiei de preselectie si licitatie pentru vânzarea de lemn fasonat din depozit, catre agentii economici, productia anului 2023
 • Dispozitia Nr. 46 din 28.02.2023

  Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Lunca-llvei.

 • Dispozitia Nr. 45 din 28.02.2023

  Dispozitie privind trecerea la gradatia 4 a domnului Melente Adrian-loan având functia publica inspector superior in cadrul Compartimentului agricol, urbanism si amenajarea teritoriului incepand cu data de 01.02.2023.

 • Dispozitia Nr. 44 din 28.02.2023

  Dispozitie privind trecerea la gradatia 4 a doamnei Matei lulia- Verginia avand functia publica de consilier achizitii publice in cadrul Compartimentului de achizitii publice, incepand cu data de 01.02.2023.

 • Dispozitia Nr. 43 din 28.02.2023

  Dispozitie rivind constituirea comisiei de receptie a bunurilor si serviciilor achizitionate de catre Primaria comunei Lunca llvei.

 • Dispozitia Nr. 42 din 28.02.2023

  Dispozitie privind trecerea la gradatia 1 a doamnei Oul loana avand functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Tanca loana, incepand cu data de 02.03.2023.

 • Dispozitia Nr. 41 din 28.02.2023

  Dispozitie privind angajarea cu contract individual de munca pe durata nedeterminata a doamnei Burduhos Fica in calitate de asistent personal, gradatia 0, personal contractual la Primaria Comunei Lunca Ilvei, pentru persoana cu handicap grav Lupsan Reghina, incepand cu data de 1 martie 2023.

 • Dispozitia Nr. 40 din 28.02.2023

  Dispozitie privind incetarea indemnizatiei lunare a doamnei Lupsan Reghina persoana cu handicap grav cu domiciliu in comuna Lunca llvei, judetul Bistrita-Nasaud in baza Legii nr. 448/2006 republicata. 

 • Dispozitia Nr. 39 din 28.02.2023

  Dispozitie privind angajarea cu conract individual de munca pe durata nedeterminata a doamnei Lupsan Floarea in calitate de asistent personal, gradatia 3, personal contractual la Primaria Comunei Lunca Ilvei, pentru persoana cu handicap grav Gotan Ioana, incepand cu data de 1 martie 2023.

 • Dispozitia Nr. 38 din 27.02.2023

  Dispozitie privind angajarea cu contract individual de munca pe durata nedeterminata a domnului Somesan Dumitru in calitate de asistent personal, gradatia 5, personal contractual la Primaria Comunei Lunca Ilvei, pentru persoana cu handicap grav Vaias Vasilica, incepand cu data de 1 martie 2023

 • Dispoziția Nr. 37 din 27.02.2023

  Dispozitie privind incetarea indemnizatiei lunare a doamnei Vaias Vasilica persoana cu handicap grav cu domiciliu in comuna Lunca llvei, judetul Bistrita-Nasaud in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

 • Dispozitia Nr. 36 din 27.02.2023

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Danciu Marioara persoana cu handicap grav, domiciliata in comuna Lunca llvei, in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

 • Dispozitia nr. 22 din 01.02.2023

  Dispozitie privind constituirea comisiei de preselectie si licitatie pentru vanzarea de lemn fasonat din depozit, catre agentii economici, productia anului 2023.

 • Dispozitia nr. 21 din 31.01.2023

  Dispozitie privind stabilirea salariului de baza pentru domnul Steopan Adolf- Mihail, bibliotecar in cadrul cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca Ilvei, incepand cu 01 ianuarie 2023.

 • Dispozitia Nr. 20 din 31.01.2023

  Dispozitie privind angajarea, cu contract individual de  munca pe durata neminata a doamnei Darie Viorica  in calitate de asistent personal, gradatia 0, personal contractual la Primaria Comunei Lunca Ilvei pentru persoana cu handicap grav Lacatus Maria incepand cu data de 01.02.2023.

 • Dispozitia nr. 18 din 25.01.2023

  Dispozitie privind aprobarea suplimentului pentru energie electrica.

 • Dispozitia nr. 17 din 25.01.2023

  Dispozitie privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi.

 • Dispozitia nr. 16 din 25.01.2023

  Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi.

 • Dispoziția Nr. 15 din 20.01.2023
  Dispoziție privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Lunca-Ilvei.
 • Dispozitia Nr. 14 din 16.01.2023

  Dispozitie privind trecerea la gradatia 4 a domnului Adaus loan avand functia de  sofer la Primaria comunei Lunca llvei, incepand cu data de 01.01.2023.

 • Dispozitia Nr. 13 din 16.01.2023

  Dispozitie privind incetarea indemnizatiei lunare a doamnei Tomi Ana persoana cu handicap grav cu ultimul domiciliu in comuna Lunca llvei, judetul Bistrita- Nasaud in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

 • Dispozitia Nr. 12 din 05.01.2023

  Dispozitie privind trecerea la gradatia 3 a domnului Ani Aurel-Florine! avand functia de asistent personal al copilului cu handicap grav Ani Darius-Florinel, incepand cu data de 01.01.2023.

 • Dispozitia Nr. 11 din 05.01.2023

  Dispozitie privind trecerea la gradatia 2 a doamnei Cute Marioara avand functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Lup Octavia, incepand cu data de 01.01.2023.

 • Dispozitia Nr. 10 din 05.01.2023

  Dispozitie privind trecerea la gradatia 1 a doamnei Urs Todora avand functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Urs Claudiu, incepand cu data de 01.01.2023 .

 • Dispozitia Nr. 9 din 05.01.2023

  Dispozitie privind trecerea la gradatia 1 a domnului Vicovan loan avand functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Vicovan Anamaria, incepand cu data de 01.01.2023.

 • Dispozitia Nr. 8 din 05.01.2023

  Dispozitie privind stabilirea incepand cu data de 1 ianuarie 2023 a indemnizatiilor lunare a persoanelor cu handicap grav din cadrul Primariei Comunei Lunca llvei.

 • Dispozitia Nr. 7 din 05.01.2023

  Dispozitie privind stabilirea incepand cu data de 1 ianuarie 2023 a salariilor de baza pentru asisten\i personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Primariei Comunei Lunca llvei.

 • Dispozitia Nr. 6 din 04.01.2023

  Dispozitie privind completarea Dispozitiei nr.36 din 11.02.2021 privind actualizarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, Cenlrului Operativ cu activitate temporara, constituite la nivelul comunei Lunca llvei,jude\ul Bistrita-Nasaud $i aprobarca Regulamentul privind organizarea, atributiile $i func\ionarea Comitetului Local pentru Situa\ii de Urgenta al comunei Lunca llvei $i a Centrului Operativ pentru Situatii de Urgenta.

 • Dispozitia Nr. 5 din 04.01.2023

  Dispozitie privind incetarea indemnizatiei lunare a doamnei Catuna Margareta persoana cu handicap grav cu ultimul domiciliu in comuna Lunca llvei,Str. Narciselor, Nr.21 , judetul Bistrita- Nasaud in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

 • Dispozitia Nr. 4 din 04.01.2023

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Moldovan Oana- Mirela persoana cu handicap grav, domiciliata in comuna Lunca llvei, Str. Granicerilor, nr.105 in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

 • Dispozitia Nr.4 din 04.01.2023

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Lupsan Marioara persoana cu handicap grav, domiciliata in comuna Lunca llve , Str. Borcutului, nr.13 in baza Legii nr. 448/2006 republicata

 • Dispozitia Nr. 3 din 04.01.2023

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Lupsan Marioara persoana cu handicap grav, domiciliata in comuna Lunca llvei, Str. Borcutului, nr.13 in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

 • Dispoziția Nr. 2 din 04.01.2023
  Dispozitie privind încetarea de drept a contractului individual de muncã a doamnei Lupsan Elena din functia contractual de executie de asistent personal, ca urmare a decizie de admitere privind acordarea pensiei de invaliditate, începând cu data de 16.12.2022.
 • Dispoziția Nr. 1 din 04.01.2023
  Dispoziție privind acoperirea definitiva din excedentul bugetar din anul precedent a deficitului sectiunii de functionare si dezvoltare aferente sursei A si E a anului curent.

 

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094