Dispozitiile primarului

Ultimele Dispozitiile primarului

 • Dispozitia nr. 22 din 01.02.2023

  Dispozitie privind constituirea comisiei de preselectie si licitatie pentru vanzarea de lemn fasonat din depozit, catre agentii economici, productia anului 2023.

 • Dispozitia nr. 21 din 31.01.2023

  Dispozitie privind stabilirea salariului de baza pentru domnul Steopan Adolf- Mihail, bibliotecar in cadrul cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca Ilvei, incepand cu 01 ianuarie 2023.

 • Dispozitia Nr. 20 din 31.01.2023

  Dispozitie privind angajarea, cu contract individual de  munca pe durata neminata a doamnei Darie Viorica  in calitate de asistent personal, gradatia 0, personal contractual la Primaria Comunei Lunca Ilvei pentru persoana cu handicap grav Lacatus Maria incepand cu data de 01.02.2023.

 • Dispozitia nr. 18 din 25.01.2023

  Dispozitie privind aprobarea suplimentului pentru energie electrica.

 • Dispozitia nr. 17 din 25.01.2023

  Dispozitie privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi.

 

Lista de documente pentru Dispozitiile primarului

 • Dispozitia nr. 22 din 01.02.2023

  Dispozitie privind constituirea comisiei de preselectie si licitatie pentru vanzarea de lemn fasonat din depozit, catre agentii economici, productia anului 2023.

 • Dispozitia nr. 21 din 31.01.2023

  Dispozitie privind stabilirea salariului de baza pentru domnul Steopan Adolf- Mihail, bibliotecar in cadrul cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca Ilvei, incepand cu 01 ianuarie 2023.

 • Dispozitia Nr. 20 din 31.01.2023

  Dispozitie privind angajarea, cu contract individual de  munca pe durata neminata a doamnei Darie Viorica  in calitate de asistent personal, gradatia 0, personal contractual la Primaria Comunei Lunca Ilvei pentru persoana cu handicap grav Lacatus Maria incepand cu data de 01.02.2023.

 • Dispozitia nr. 18 din 25.01.2023

  Dispozitie privind aprobarea suplimentului pentru energie electrica.

 • Dispozitia nr. 17 din 25.01.2023

  Dispozitie privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi.

 • Dispozitia nr. 16 din 25.01.2023

  Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi.

 • Dispoziția Nr. 15 din 20.01.2023
  Dispoziție privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Lunca-Ilvei.
 • Dispozitia Nr. 14 din 16.01.2023

  Dispozitie privind trecerea la gradatia 4 a domnului Adaus loan avand functia de  sofer la Primaria comunei Lunca llvei, incepand cu data de 01.01.2023.

 • Dispozitia Nr. 13 din 16.01.2023

  Dispozitie privind incetarea indemnizatiei lunare a doamnei Tomi Ana persoana cu handicap grav cu ultimul domiciliu in comuna Lunca llvei, judetul Bistrita- Nasaud in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

 • Dispozitia Nr. 12 din 05.01.2023

  Dispozitie privind trecerea la gradatia 3 a domnului Ani Aurel-Florine! avand functia de asistent personal al copilului cu handicap grav Ani Darius-Florinel, incepand cu data de 01.01.2023.

 • Dispozitia Nr. 11 din 05.01.2023

  Dispozitie privind trecerea la gradatia 2 a doamnei Cute Marioara avand functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Lup Octavia, incepand cu data de 01.01.2023.

 • Dispozitia Nr. 10 din 05.01.2023

  Dispozitie privind trecerea la gradatia 1 a doamnei Urs Todora avand functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Urs Claudiu, incepand cu data de 01.01.2023 .

 • Dispozitia Nr. 9 din 05.01.2023

  Dispozitie privind trecerea la gradatia 1 a domnului Vicovan loan avand functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Vicovan Anamaria, incepand cu data de 01.01.2023.

 • Dispozitia Nr. 8 din 05.01.2023

  Dispozitie privind stabilirea incepand cu data de 1 ianuarie 2023 a indemnizatiilor lunare a persoanelor cu handicap grav din cadrul Primariei Comunei Lunca llvei.

 • Dispozitia Nr. 7 din 05.01.2023

  Dispozitie privind stabilirea incepand cu data de 1 ianuarie 2023 a salariilor de baza pentru asisten\i personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Primariei Comunei Lunca llvei.

 • Dispozitia Nr. 6 din 04.01.2023

  Dispozitie privind completarea Dispozitiei nr.36 din 11.02.2021 privind actualizarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, Cenlrului Operativ cu activitate temporara, constituite la nivelul comunei Lunca llvei,jude\ul Bistrita-Nasaud $i aprobarca Regulamentul privind organizarea, atributiile $i func\ionarea Comitetului Local pentru Situa\ii de Urgenta al comunei Lunca llvei $i a Centrului Operativ pentru Situatii de Urgenta.

 • Dispozitia Nr. 5 din 04.01.2023

  Dispozitie privind incetarea indemnizatiei lunare a doamnei Catuna Margareta persoana cu handicap grav cu ultimul domiciliu in comuna Lunca llvei,Str. Narciselor, Nr.21 , judetul Bistrita- Nasaud in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

 • Dispozitia Nr. 4 din 04.01.2023

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Moldovan Oana- Mirela persoana cu handicap grav, domiciliata in comuna Lunca llvei, Str. Granicerilor, nr.105 in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

 • Dispozitia Nr.4 din 04.01.2023

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Lupsan Marioara persoana cu handicap grav, domiciliata in comuna Lunca llve , Str. Borcutului, nr.13 in baza Legii nr. 448/2006 republicata

 • Dispozitia Nr. 3 din 04.01.2023

  Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Lupsan Marioara persoana cu handicap grav, domiciliata in comuna Lunca llvei, Str. Borcutului, nr.13 in baza Legii nr. 448/2006 republicata.

 • Dispoziția Nr. 2 din 04.01.2023
  Dispozitie privind încetarea de drept a contractului individual de muncã a doamnei Lupsan Elena din functia contractual de executie de asistent personal, ca urmare a decizie de admitere privind acordarea pensiei de invaliditate, începând cu data de 16.12.2022.
 • Dispoziția Nr. 1 din 04.01.2023
  Dispoziție privind acoperirea definitiva din excedentul bugetar din anul precedent a deficitului sectiunii de functionare si dezvoltare aferente sursei A si E a anului curent.

 

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094