Proiecte de hotărâri

Ultimele Proiecte de hotărâri

 • Proiect de hotarare Nr.38 din 18.06.2021

  Proeict de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Lunca-llvei

 • Proiect de hotarare Nr. 36 din 15.06.2021

  Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei în vederea înscriereii în evidenţele ele carte funci, ă a unor imobile proprietatea publică a Comunei Lunca llvei, judeţul Bistriţa-Năsăud şi declararea ca fiind bunuri imobile ele interes public.

 • Proiect de hotarare Nr. 35 din 31.05.2021

  Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2021 cuprinzand persoanele indreptatite sa beneficieze de o locuinta pentru tineri, destinate inchirierii, construite din fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte, in comuna Lunca llvei

 • Proiecte de hotarare Nr 34 din 28.05.2021

  Proiect de hotarare privind aprobarea înregistrării Comunei Lunca Ilvei în Sistemul Naţional Electronic de Plată şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar pentru plata cu cardul bancar de către contribuabili a impozitelor şi taxelor locale în Sistemul Naţional Electronic de Plată la adresa de internet www.ghiseul.ro

 • Proiecte de hotarare Nr 33 din 18.05.2021

  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelorpentru care există obligativitatea îmegistrării de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Lunca Ilvei

 

Lista de documente pentru Proiecte de hotărâri

 • Proiect de hotarare Nr.38 din 18.06.2021

  Proeict de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Lunca-llvei

 • Proiect de hotarare Nr. 36 din 15.06.2021

  Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei în vederea înscriereii în evidenţele ele carte funci, ă a unor imobile proprietatea publică a Comunei Lunca llvei, judeţul Bistriţa-Năsăud şi declararea ca fiind bunuri imobile ele interes public.

 • Proiect de hotarare Nr. 35 din 31.05.2021

  Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2021 cuprinzand persoanele indreptatite sa beneficieze de o locuinta pentru tineri, destinate inchirierii, construite din fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte, in comuna Lunca llvei

 • Proiecte de hotarare Nr 34 din 28.05.2021

  Proiect de hotarare privind aprobarea înregistrării Comunei Lunca Ilvei în Sistemul Naţional Electronic de Plată şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar pentru plata cu cardul bancar de către contribuabili a impozitelor şi taxelor locale în Sistemul Naţional Electronic de Plată la adresa de internet www.ghiseul.ro

 • Proiecte de hotarare Nr 33 din 18.05.2021

  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelorpentru care există obligativitatea îmegistrării de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Lunca Ilvei

 • Proiecte de hotarare Nr 32 din 14.05.2021

  Proiect de hotarare privind desemnarea membrilor în Adunarea Generală a Asociaţiei Proprietarilor de Pădure Valea Ilvei

 • Proiecte de hotarare Nr 31 din 14.05.2021

  Proiect de hotarare privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuţi

 • Proiect de hotarare Nr. 30 din 28.04.2021

  Proiect de hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe trimestrul I al anului 2021

 • Proiect de hotarare Nr. 29 din 21.04.2021

  Proiect de hotarare privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2021, a Consiliului Local Lunca llvei membru al Asociaţiei Comunelor din Romania.

 • Proiect de hotarare Nr. 28 din 21.04.2021

  Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2021, a Consiliului Local Lunca llvei membru al Asociatiei „Produs in Bistrita-Nasaud”

 • Proiect de hotarare Nr. 27 din 21.04.2021

  Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei , statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Lunca llvei pentru anul 2021

 • Proiect de hotarare Nr. 26 din 16.04.2021

  Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei în vederea înscriereii în evidenţele de carte funciară a unor străzi proprietatea publică a Comunei Lunca llvei, judeţul Bistriţa-Năsăud şi declararea ca fiind bunuri imobile ele interes public.

 • Proiect de hotarare Nr.25 din 21.04.2021

  Proiect de hotarare privind aprobarea înfiinţării traseelor tematice pe raza comunei Lunca llvei la realizarea proiectului Via Transilvanica (Calea Transilvaniei)

 • Proiect de hotarare Nr. 24 din 16.04.2021

  Proiect de hotarare privind constituirea fondului de rezerva bugetara aflat la dispozitia Consiliului Local al comunei Lunca llvei pe anul 2021.

 • Proiect de hotarare Nr. 23 din 16.04.2021

  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale ale Compartimentului de Asistenţă Socială la nivelul comunei Lunca llvei în anul 2021.

 • Proiect de hotarare Nr. 22 din 16.04.2021

  Proiect de hotarare privind modificarea şi completarea HCL nr. 15 din 22.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Lunca llvei, judeţul Bistriţa - Năsăud, revizuit ca urmare a intrării în vigoare a Ordinului nr. 25/2021.

 • Proiect de hotarare Nr. 21 din 16.04.2021

  Proiect de hotarare privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al judeţului Bistriţa-Năsăud şi avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al judeţului Bistriţa-Năsăud actualizat.

 • Proiect de hotarare Nr. 20 din 16.04.2021

  Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Statutului şi a Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud.

 • Proiect de hotarare Nr. 19 din 16.04.2021

  Proiect de hotarare probarea Indicatorilor Tehnico -Economici aferenţi obiectivului de investiţii „Amenajare apărări de maluri pe Valea Ursoaia, loc. Lunca llvei”

 • Proiect de hotărâre Nr. 18 din 01.04.2021

  Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a unor imobile aparținând domeniului public al comunei Lunca Ilvei

 • Proiect de hotarare Nr. 17 din 01.04.2021

  Proiect privind implementarea proiectului pe măsura 15 „ Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor „ SubMăsura 15.1 „ Plăţi pentru angajamente de silvomediu”din cadrul PNDR 2014-2020, precum şi aprobarea depunerii de către comuna Lunca llvei , judeţul Bistriţa-Năsăud la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Bistriţa-Năsăud a cererii de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat.

 • Proiect de hotărâre Nr. 16 din 26.03.2021

  Proiectp rivind aprobarea implementării proiectului „Achiziţionarea de tablete şi dispozitive electronice pentru învătământ, pentru Şcoala Gimnazială Lunca Ilvei" şi aprobarea Indicatorilor tehnico-economici ai proiectului.

 • Proiect de hotarare Nr. 15 din 23.03.2021

  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Lunca llvei pe anul 2021.

 • Proiect de hotarare Nr. 14 din 18.02.2021

  Proiect de hotarâre privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Lunca llvei a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performațelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Lunca llvei, pe anul 2019 și anul 2020. 

 • Proiect de hotarare Nr. 13 din 18.02.2021

  Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Lunca-Ilvei în anul 2021.

 • Proiect de hotarare Nr. 12 din 17.02.2021

  Proiect de hortărîre privind încheierea exercițiului bugetar pe trimestrul IVal anului 2020.

 • Proiect de hotarare Nr. 11 din 17.02.2021

  Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Lunca-llvei.

 • Proiect de hotarare Nr. 10 din 03.02.2021

  Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Lunca-llvei pentru şedinţa de îndată din data de 03.02.2021 

 • Proiect de hotarare Nr. 9 din 02.02.2021

  Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii U.A.T. Comuna Lunca llvei cu alte unităţi administrativ-teritoriale pentru constituirea Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară „Microregiunea Munţii Rodnei"

 • Proiect de hotarare Nr. 8 din 28.01.2021

  Proiect de hotarare privind aprobarea listei de partizi , preturile de pornire la licitatia intermediară ,tipul licitatiei si caietul de sarcini productia anului 2021 privind masa lemnoasa destinata vanzarii catre operatorii economici.

 • Proiect de hotarare Nr. 7 din 25.01.2021

   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Lunca Ilvei, județul Bistrița – Năsăud, revizuit ca urmare a intrării în vigoare  a Ordinului nr. 25/2021.

 • Proiect de hotarare Nr. 6 din 20.01.2021

  Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • Proiect de hotarare Nr. 5 din 20.01.2021

  Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2020 a Consiliul Local Lunca Ilvei membru in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud.

 • Proiect de hotarare Nr. 4 din 20.01.2021

  Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2021, a Consiliului Local Lunca Ilvei  membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița–Năsăud.

 • Proiect de hotarare Nr. 3 din 20.01.2021

  Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Lunca Ilvei din judeţul Bistriţa-Năsăud la Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală Lider Bistriţa-Năsăud” în cadrul P.N.D.R. 2021-2023.

 • Proiect de hotarare Nr. 2 din 20.01.2021

  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud.

 • Proiect de hotarare Nr. 1 din 20.01.2021

  Proiect de hotărâre de privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 -24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr. 12345 / 24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud.

 • Proiecte de hotarari din 11.01.2021

Noutati

  [... detalii]

Informatii utile

  [... detalii]

Documente publice

  [... detalii]

  [... detalii]

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094