Proiecte de hotărâri

Ultimele Proiecte de hotărâri

 • Proiect de hotărâre Nr. 77 din 20.11.2023
  Proiect de hotărâre privind aprobarea „Listei de loturi, preturile de pornire al licitatie si tipul licitatiei", pentru vânzarea de materiale lemnoase fasonate, din depozit, de pe raza Ocolului Silvic Valea Ivei, catre operatorii economici, productia anului 2023.
 • Proiect de hotărâre Nr. 76 din 20.11.2023
  Proiect de horarare privind numirea reprezentantului Consiliului Local Lunca Ilvei ni Comisia de evaluare si asigurare a calitatii din cadrul unitatii de invatamânt Cresa Lunca Ilvei.
 • Proiect de hotărâre Nr. 75 din 20.11.2023
  Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat actualizat, pentru proiectul din Investitia I.4 "Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel national", finantat din PNRR, Componenta 1 - Turism si cultura.
 • Proiect de hotărâre Nr. 74 din 20.11.2023
  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de partizi pentru valorificarea masei lemnoase, preturile de pornire la licitatie, tipul licitatiei stabilite pentru masa lemnoasa pe picior ce urmeaza a se valorifica ni anul de productie 2023.
 • Proiect de hotărâre Nr. 73 din 10.11.2023
  Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 39 din 28.04.2023 “Privind aprobarea organigramei is a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Lunca lvei si a asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, pe anul 2023”
 

Lista de documente pentru Proiecte de hotărâri

 • Proiect de hotărâre Nr. 77 din 20.11.2023
  Proiect de hotărâre privind aprobarea „Listei de loturi, preturile de pornire al licitatie si tipul licitatiei", pentru vânzarea de materiale lemnoase fasonate, din depozit, de pe raza Ocolului Silvic Valea Ivei, catre operatorii economici, productia anului 2023.
 • Proiect de hotărâre Nr. 76 din 20.11.2023
  Proiect de horarare privind numirea reprezentantului Consiliului Local Lunca Ilvei ni Comisia de evaluare si asigurare a calitatii din cadrul unitatii de invatamânt Cresa Lunca Ilvei.
 • Proiect de hotărâre Nr. 75 din 20.11.2023
  Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat actualizat, pentru proiectul din Investitia I.4 "Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel national", finantat din PNRR, Componenta 1 - Turism si cultura.
 • Proiect de hotărâre Nr. 74 din 20.11.2023
  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de partizi pentru valorificarea masei lemnoase, preturile de pornire la licitatie, tipul licitatiei stabilite pentru masa lemnoasa pe picior ce urmeaza a se valorifica ni anul de productie 2023.
 • Proiect de hotărâre Nr. 73 din 10.11.2023
  Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 39 din 28.04.2023 “Privind aprobarea organigramei is a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Lunca lvei si a asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, pe anul 2023”
 • Proiect de hotărâre Nr. 72 din 08.11.2023
  Proiect de hotărâre privind a doua rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Lunca Ilvei în anul 2023
 • Proiect de hotarare Nr. 71 din 31.10.2023
  Proiect de hotărâre privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor distincte aferente Contractului de concesiune nr. 1277 / 2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare si transfer al deseurilor municipale inclusiv deseuri periculoase din deseuri menajere si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din judetul Bistrita-Nasaud
 • Proiect de hotărâre Nr. 70 din 03.10.2023
  Proiect de hotărâre privind instituirea taxelor speciale al nivelul comunei Lunca lIvei in anul 2024
 • Proiect de hotărâre Nr. 69 din 03.10.2023
  Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Lunca lIvei, în anul 2024
 • Proiect de hotarare Nr. 68 din 03.10.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2023 cuprinzand persoanele indreptatite sa beneficieze de o locuinta pentru tineri, destinate inchirierii , construite din fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte, in comuna Lunca llvei.

 • Proiect de hotarare Nr. 67 din 03.10.2023

  Proiect de hotarare privind inchiderea exercitiului bugetar pe trimestrul Ill al anului 2023.

 • Proiect de hotarare Nr. 66 din 03.10.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului de categoria padure situat in comuna Lunca llvei, inscris in C.F. cu nr. cadastral 29201 Lunca llvei, proprietatea Comunei Lunca llvei.

 • Proiect de hotarare Nr. 65 din 03.10.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului de categoria padure situat in comuna Lunca llvei, inscris in C.F. cu nr. cadastral 29841 Lunca llvei, proprietatea Comunei Lunca llvei.

 • Proiect de hotarare Nr. 64 din 03.10.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului de categoria padure situat in comuna Lunca llvei, inscris in C.F. cu nr. cadastral 28833 Lunca llvei, proprietatea Comunei Lunca llvei.

 • Proiect de hotarare Nr. 63 din 28.09.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea "Listei de loturi, preturile de pomire la licitatie si tipul licitatiei", pentru vanzarea de materiale lemnoase fasonate, din depozit, de pe raza Ocolului Silvic Valeca Ilvei, catre operatorii economici, produtia anului 2023

 • Proiect de hotarare Nr. 62 din 28.09.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea listei preturilor de referinta stabilite pentru masa lemnoasa pe picior ce urmeaza a se valorifica in anul de productie 2024.

 • Proiect de hotarare Nr. 61 din 28.09.2023

  Proiect de hotarare privind numirea reprezentantului Consiliului Local Lunca llvei in Consiliul de administratie din cadrul unitatii de invatamant Cresa Lunca llvei 

 • Proiect de hotarare Nr. 60 din 19.09.2023

  Proiect de hotarare privind numirea reprezentantului Consiliului Local Lunca llvei in Comisia de evaluare si asigurare a calitatii din cadrul Scolii Gimnaziale Lunca llvei.

 • Proiect de hotarare Nr.59 din 05.09.2023
  Proiect de hotarare privind prima rectification a bugerului de venituri si cheltuieli in anul 2023 al comunei Lunca Ilvei
 • Proiect de hotarare Nr. 58 din 05.09.2023
  Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Lunca-livei
 • Proiect de hotărâre Nr. 57 din 30.08.2023
  Proiect de hotărâre Privind numirea reprezentantului Consiliului Local Lunca lIvei în Consiliul de administratie din cadrul Scolii Gimnaziale Lunca Ilvei
 • Proiect de hotărâre Nr. 56 din 30.08.2023
  Proiect de hotărâre privind asumarea/neasumarea responsabilitàtii organizàrii si derulárii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadrude prestare a servicilor pentru derularea másurilor educative, aferente „,Programului pentru scoli al României în perioada 2023-2029"
 • Proiect de hotărâre Nr. 55 din 24.08.2023
  Proiect de hotărâre privind aprobarea „Listei de loturi, preturile de pornire la licitatie si tipul licitatiei" pentru vânzarea de materiale lemnoase fasonate ,din depozit, de pe raza Ocolului Silvic Valea Ilvei, catre operatorii economici, productia anului 2023.
 • Proiect de hotărâre Nr. 54 din 21.08.2023
  Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Aditional nr. 2 la Contractul de Asociere încheiat între Judetul Bistrita-Nasaud, municipiul Bistrita, orasele si comunele din judetul Bistrita-Nasaud pentru realizarea proiectului „Management integrat al deseurilor in judetul Bistrita-Näsäud", la data de 10.04.2008
 • Proiect de hotărâre Nr. 53 din 03.08.2023
  Proiect de hotărâre privind aprobarea „ Listei de loturi, preturile de pornire la licitatie si tipul licitatiei® pentru vânzarea de materiale lemnoase fasonate, din depozit, de pe raza Ocolului Silvic Valea Ilvei, catre operatorii economici, productia anului 2023
 • Proiect de hotarare Nr. 52 din 03.08.2023
  Proiect de hotarare privind aprobarea listei de partizi pentru valorificarea masei lemnoase, preturile de pornire la licitatie , tipul licitatiei stabilite pentru masa lemnoasa pe picior ce urmeaza a se valorifica in anul de productie 2023.
 • Proiect de hotărâre Nr. 51 din 01.08.2023
  Proiect de hotarare privind acordul introducerii a doi noi parteneri, respectiv UAT Comuna Ilva Mare din judetul Bistrita-Näsaud si UAT Comuna Sarateni din judetul Mures în cadrul Acordului de Parteneriat aferent proiectului "Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel national" finantat din PNRR, Componenta 1 - Turism si cultura
 • Proiect de hotărâre Nr. 50 din 26.07.2023
  Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor Tehnico - Economici si a devizului general al obiectivului de investitii ,,Amenajàri exterioare la dispensar uman n comuna Lunca livei”
 • Proiect de hotărâre Nr.49 din 26.07.2023
  Proiect de hotărâre privind prelungirea pana la data de 25.12.2023 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA I F r. 187/21.05.2018 in suma de 2.700.000 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatilor de plata a avansului de 2.700.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului "Modernizarea infrastructurii rutiere de drumuri forestiere in comuna L u c a lIvei" com. L u c a Ilvei, jud. Bistrita Nasaud, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. CO430F000011760600059/ 25.01.2018, cu modificarile si completarile ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitilor Rurale
 • Proiect de hotărâre Nr.49 din 26.07.2023
  Proiect de hotărâre privind prelungirea pana la data de 25.12.2023 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA I F r. 187/21.05.2018 in suma de 2.700.000 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatilor de plata a avansului de 2.700.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului "Modernizarea infrastructurii rutiere de drumuri forestiere in comuna L u c a lIvei" com. L u c a Ilvei, jud. Bistrita Nasaud, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. CO430F000011760600059/ 25.01.2018, cu modificarile si completarile ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitilor Rurale
 • Proiect de hotărâre Nr.48 din 18.07.2023
  Proiect de hotărâre privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Lunca-Ilvei
 • Proiect de hotărâre Nr.47 din 11.07.2023
  Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2.2c la HCL nr. 46 din 05.05.2023 “Privind aprobarea actualizarii Indicatorilor Tehnico - Economici si a devizului general al obiectivului de investiti Modernizare strazi in localitatea Lunca Ilvei”
 • Proiect de hotărâre Nr.46 din 05.07.2023
  Proiect de hotărâre privind aprobarea “Listei de loturi, preturile de pornire la licitatie si tipul licitatiei" pentru vânzarea de materiale lemnoase fasonate , din depozit, de pe raza Ocolului Silvic Valea Ilvei, catre operatorii economici, productia anului 2023
 • Proiect de hotărâre Nr.45 din 08.06.2023
  Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului principalelor manifestàri cultural- artistice, sportive, sociale, educationale si religioase, care se desfãsoarà în comuna Lunca lIvei, in anul 2023.
 • Proiect de hotărâre Nr. 44 din 08.06.2023
  Proiect de hotărâre privind aprobarea programului cultural privind organizarea Festivalului „Cantecului, Jocului si Portului llvean,, editia a- VIll-a , în comuna Lunca lIvei, judetul Bistrita- Nasaud”
 • Proiect de hotărâre Nr.43 din 08.06.2023
  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 39 din 28.04.2023 “Privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Lunca Ilvei si a asistentilor de personali ai persoanelor cu handicap grav, pe anul 2023”
 • Proiect de hotărâre Nr.42 din 08.06.2023
  Proiect de hotărâre privind închiderea exercitiului bugetar pe trimestrul Il al anului 2023
 • Proiect de hotărâre Nr.41 din 08.06.2023
  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarã pentru gestionarea integrata a deseurilor municipale in judetul Bistrita-Nãsäud.
 • Proiect de hotărâre Nr.40 din 08.06.2023
  Proiect de hotărâre privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Lunca-livel.
 • Proiect de hotărâre Nr.39 din 23.05.2023
  Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului:" DOTAREA CU ECHIPAMENTE DIGITALE, MOBILIER SI MATERIALE DIDACTICE A SCOLII GIMNAZIALE LUNCA ILVEI, COMUNA LUNCA ILVEI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD" in cadrul PNRR, Componenta C15: Educatie si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului.
 • Proiect de hotărâre Nr.38 din 23.05.2023
  Proiect de hotarare privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes public la nivelul comunei LuncalIvei „Programul privind casarea autovehiculelor uzate"
 • Proiect de hotărâre Nr.36 din 17.05.2023
  Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Judetul Bistrita-Nasaud si unitätile administrativ - teritoriale din judet in vederea implementàrii proiectului „Realizarea, implementarea, utilizarea si administrarea sistemelor informatice de înaltà performantã, la nivelul judetului Bistrita-Nasaud, dezvoltate si găzduite prin sistemul Cloud Regional Nord-Vest”
 • Proiect de hotărâre Nr.35 din 17.05.2023
  Proiect de hotărâre privind angajamentul UAT Comuna Lunca Ilvei pentru a amplasa o statie de încarcare la Scoala Gimnazială necesara apelului de proiecte Microbuze electrice pentru elevi, finantat din PNRR, componenta C15: Educatie, Reforma 6
 • Proiect de hotarare Nr. 34 din 03.05.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii lndicatorilor Tehnico - Economici si a devizului general al obiectivului de investitii "Modernizare strazi in localitatea Lunca llvei"

 • Proiect de hotarare Nr. 33 din 03.05.2023

  Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Lunca-llvei.

 • Proiect de hotărâre Nr.28 din 13.04.2023
  Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii de Consiliu Local nr 24 /23.03.2020 privind aprobarea versiunilor actualizate ale documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul d e investitie “Modernizarea unitătii de producere a energiei termice din biomasă si realizarea retelei de distributie a energiei termice din comuna Lunca lIvei, judetul Bistrita- Nasaud”
 • Proiect de hotărâre Nr.27 din 13.04.2023
  Proiect de hotărâre privind de modificare a Hotarârii de Consiliu Local nr 23 / 23.03.2020 privind asigurarea cofinanțării proiectului “Modernizarea unitatii de producere a energiei termice din biomasă si realizarea retelei de distributie a energiei termice din comuna Lunca lIvei, judetul Bistrita- Nasaud”, asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului si acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile.
 • Proiect de hotărâre Nr.26 din 13.04.2023
  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunel Lunca livei si a asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, pe anul 2023.
 • Proiect de hotărâre Nr.25 din 06.04.2023
  Proiect de hotararare privind incheierea exercitiului bugetar pe trimestrul I al anului 2023.
 • Proiect de hotărâre Nr.24 din 29.03.2023
  Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Comunei Lunca Ilvei din judetul Bistrita-Nasaud in vederea implementarii Strategiei de Dezvoltare Locală 2023-2027 pentru selectia Asociatiei ,,Grupul de Actiune Locala Lider Bistrita-Nasaud" in cadrul P.N.D.R. 2023-2027.
 • Proiect de hotărâre Nr.23 din 29.03.2023
  Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2023 a Consiliul Local Lunca Ilvei membru in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarà Microregiunea Muntii Rodnei
 • Proiect de hotărâre Nr.22 din 06.03.2023
  Proiect de hotărâre privind împuternicirea si mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I Deseuri Bistrita-Nãsaud pentru constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor preväzute in Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare al judetului Bistrita-Nãsäud si in legislatia aplicabilã in vigoare
 • Proiect de hotărâre Nr.21 din 06.03.2023
  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitätile de colectare, transport, stocare temporarã, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deseurilor municipale, inclusiv deseuri periculoase din deseuri menajere, managementul Statiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare si Managementul si Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din judetul Bistrita-Nasaud, forma consolidatã
 • Proiect de hotărâre Nr.20 din 06.03.2023
  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului aditional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare si transfer al deseurilor municipale inclusiv deseuri periculoase din deseuri menajere si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din judetul Bistrita-Nasaud
 • Proiect de hotărâre Nr. 19 din 08.02.2023
  Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2023 a Consiliul Local Lunca llvei membru al Asociatiei Grupul de Actiune Locala Lider Bistrita- Nasaud.
 • Proiect de hotărâre Nr.74 din 12.01.2023
  Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Statutului si a Actului constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a deseurilor municipale in judeiul Bistritia-Nasaud
 • Proiect de hotărâre Nr.77 din 18.01.2023

  Proeict de hotarare privind finantarea programului de sustinere al handbalului si fotbalului juvenil la nivel de echipe din unitatile administrativ­ teritoriale ale judetului Bistrita-Nasaud al Clubului Sportiv ,,GLORIA 2018" Bistrita-Nasaud.

 • Proiect de hotărâre Nr.76 din 12.01.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de Asociere incheiat intre Judetul Bistrita-Nasaud, municipiul Bistrita, orarele si comunele din judetul Bistrita-Nasaud pentru realizarea proiectului ,,Management integrat al de

 • Proiect de hotărâre Nr.75 din 12.01.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea Memoriului tehnico-economic si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,Recipiente de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din Judetul Bistrita-Nasaud" vederea finantarii prin POIM 2014-2020.

 • Proiect de hotărâre Nr. 18 din 08.02.2023

  Proiect de hotarare privind constituirea fondului de rezerva bugetara aflat la dispozitia Consiliului Local al comunei Lunca llvei pe anul 2023.

 • Proiect de hotărâre Nr. 17 din 07.02.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulementului de organizare a pasunatului pe raza administrativ­teritoriala a comunei Lunca llvei si pe padsunile comunale montane proprietatea comunei Lunca llvei,

 • Proiect de hotărâre Nr. 16 din 07.02.2023

  Proiect de hotarare privind avizarea caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud si mandatarea reprezentantului legal al Comunei Lunca llvei sa voteze aprobarea acestuia in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud.

 • Proiect de hotărâre Nr. 15 din 01.02.2023

  Proiect de hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe trimestrul IV al anului 2022.

 • Proiect de hotărâre Nr. 14 din 27.01.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2023, a Consiliului Local Lunca llvei membru al Asociatiei Comunelor din Romania - Filiala Judeteana, Bistrita-Nasaud.

 • Proiect de hotărâre Nr. 13 din 26.01.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor in comuna Lunca­ llvei in anul 2023.

 • Proiect de hotărâre Nr. 12 din 26.01.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si U.A.T. Comuna Lunca llvei, judetul Bistrita-Nasaud.

 • Proiect de hotărâre Nr. 11 din 16.01.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea ,,Listei de loturi, preturile de pornire la licitatie si tipul licitatiei", pentru vanzarea de materiale lemnoase fasonate, din depozit, de pe raza Ocolului Silvie Valea Ilvei, catre operatorii economici, productia anului 2023.

 • Proiect de hotărâre Nr. 10 din 16.01.2023

  Proiect de hotarare privind infiintarea Comisiei de verificare a indeplinirii obligatiilor asumate prin contract de inchiriere de catre crescatorii de animale care au incheiate contracte de inchiriere pasune comunala proprietatea publica a comunei Lunca llvei.

 • Proiect de hotărâre Nr. 9 din 13.01.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea capacitatii de pa9unat pentru pa9unile aflate in domeniul public al comunei Lunca llvei 9i stabilirea chiriei( redeventei) lei/ha/an , care reprezinta 9i pretul de pornire la licitatie.

 • Proiect de hotărâre Nr. 8 din 05.01.2023

  Proiecte de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de pasune comunala apartinand domeniului public al comunei Lunca llvei, aflate in administrarea Consiliului Local Lunca llvei.

 • Proiect de hotărâre Nr. 7 din 05.01.2023

  Proiecte de hotarare privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2023, a Consiliului Local Lunca llvei membru al Asociatiei Comunelor din Romania.

 • Proiect de hotărâre Nr. 6 din 03.01.2023

  Proiect de hortarare privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2023 a Consiliul Local Lunca llvei membru in cadrul Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa side Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud.

 • Proiect de hotarare Nr. 5 din 30.01.2023

  Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 10.000 lei, doamnei Pop Stefana - Cristina, comuna Lunca llvei, jud. Bistrita-Nasaud

 • Proiect de hotarare Nr. 4 din 18.01.2023

  Proiect de hotarare privind finantarea programului de sustinere al handbalului si fotbalului juvenil la nivel de echipe din unitatile administrativ­ teritoriale ale judetului Bistrita-Nasaud al Clubului Sportiv „GLORIA 2018" Bistrita-Nasaud.

 • Proiect de hotarare Nr. 3 din 12.01.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de Asociere incheiat intre Judetul Bistrita-Nasaud, municipiul Bistrita, orasele si comunele din judetul Bistrita-Nasaud pentru realizarea proiectului „Management integrat al deseurilor in judetul Bistrita-Nasaud", la data de 10.04.2008.

 • Proiect de hotarare Nr. 2 din 12.01.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea Memoriului tehnico-economic si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,Recipiente de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de Management Integrat al deseurilor din Judeful Bistrita-Nasaud" in vederea finantarii prin POIM 2014-2020.

 • Proiect de hotarare Nr. 1 din 12.01.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Statutului si a Actului constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a deseurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud.

 

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094