Proiecte de hotărâri

Ultimele Proiecte de hotărâri

 • Proiect de hotarare Nr. 12 din 26.01.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si U.A.T. Comuna Lunca llvei, judetul Bistrita-Nasaud.

 • Proiect de hotarare Nr. 13 din 26.01.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor in comuna Lunca­ llvei in anul 2023.

 • Proiect de hotarare Nr. 11 din 16.01.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea ,,Listei de loturi, preturile de pornire la licitatie si tipul licitatiei", pentru vanzarea de materiale lemnoase fasonate, din depozit , de pe raza Ocolului Silvie Yalea Ilvei, catre operatorii economici, productia anului 2023.

 • Proiect de hotarare Nr. 10 din 16.01.2023

  Proiect de hotarare privind infiintarea Comisiei de verificare a indeplinirii obligatiilor asumate prin contract de inchiriere de catre crescatorii de animale care au incheiate contracte de inchiriere pasune comunala proprietatea publica a comunei Lunca llvei.

 • Proiect de hotarare Nr. 9 din 13.01.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea capacitatii de pa9unat pentru pa9unile aflate in domeniul public al comunei Lunca llvei 9i stabilirea chiriei( redeventei) lei/ha/an , care reprezinta 9i pretul de pornire la licitatie.

 

Lista de documente pentru Proiecte de hotărâri

 • Proiect de hotarare Nr. 12 din 26.01.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si U.A.T. Comuna Lunca llvei, judetul Bistrita-Nasaud.

 • Proiect de hotarare Nr. 13 din 26.01.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor in comuna Lunca­ llvei in anul 2023.

 • Proiect de hotarare Nr. 11 din 16.01.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea ,,Listei de loturi, preturile de pornire la licitatie si tipul licitatiei", pentru vanzarea de materiale lemnoase fasonate, din depozit , de pe raza Ocolului Silvie Yalea Ilvei, catre operatorii economici, productia anului 2023.

 • Proiect de hotarare Nr. 10 din 16.01.2023

  Proiect de hotarare privind infiintarea Comisiei de verificare a indeplinirii obligatiilor asumate prin contract de inchiriere de catre crescatorii de animale care au incheiate contracte de inchiriere pasune comunala proprietatea publica a comunei Lunca llvei.

 • Proiect de hotarare Nr. 9 din 13.01.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea capacitatii de pa9unat pentru pa9unile aflate in domeniul public al comunei Lunca llvei 9i stabilirea chiriei( redeventei) lei/ha/an , care reprezinta 9i pretul de pornire la licitatie.

 • Proiect de hotarare Nr. 8 din 05.01.2023

  Proiecte de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de pasune comunala apartinand domeniului public al comunei Lunca llvei, aflate in administrarea Consiliului Local Lunca llvei.

 • Proiect de hotarare Nr. 7 din 05.01.2023

  Proiecte de hotarare privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2023, a Consiliului Local Lunca llvei membru al Asociatiei Comunelor din Romania.

 • Proiect de hotarare Nr. 6 din 03.01.2023

  Proiect de hortarare privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2023 a Consiliul Local Lunca llvei membru in cadrul Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa side Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud.

 • Proiect de hotarare Nr. 19 din 08.02.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2023 a Consiliul Local Lunca llvei membru al Asociatiei Grupul de Actiune Locala Lider Bistrita- Nasaud.

 • Proiect de hotarare Nr. 18 din 08.02.2023

  Proiect de hotarare privind constituirea fondului de rezerva bugetara aflat la dispozitia Consiliului Local al comunei Lunca llvei pe anul 2023.

 • Proiect de hotarare Nr. 17 din 07.02.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulementului de organizare a pasunatului pe raza administrativ­teritoriala a comunei Lunca llvei si pe padsunile comunale montane proprietatea comunei Lunca llvei,

 • Proiect de hotarare Nr. 16 din 07.02.2023

  Proiect de hotarare privind avizarea caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud si mandatarea reprezentantului legal al Comunei Lunca llvei sa voteze aprobarea acestuia in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud.

 • Proiect de hotarare Nr. 15 din 01.02.2023

  Proiect de hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe trimestrul IV al anului 2022.

 • Proiect de hotarare Nr. 14 din 27.01.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2023, a Consiliului Local Lunca llvei membru al Asociatiei Comunelor din Romania - Filiala Judeteana, Bistrita-Nasaud.

 • Proiect de hotarare Nr.77 din 18.01.2023

  Proeict de hotarare privind finantarea programului de sustinere al handbalului si fotbalului juvenil la nivel de echipe din unitatile administrativ­ teritoriale ale judetului Bistrita-Nasaud al Clubului Sportiv ,,GLORIA 2018" Bistrita-Nasaud.

 • Proiect de hotarare Nr.76 din 12.01.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de Asociere incheiat intre Judetul Bistrita-Nasaud, municipiul Bistrita, orarele si comunele din judetul Bistrita-Nasaud pentru realizarea proiectului ,,Management integrat al de

 • Proiect de hotarare Nr.75 din 12.01.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea Memoriului tehnico-economic si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,Recipiente de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din Judetul Bistrita-Nasaud" vederea finantarii prin POIM 2014-2020.

 • Proiect de hotarare Nr.74 din 12.01.2023

  Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Statutului si a Actului constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a deseurilor municipale in judeiul Bistritia-Nasaud.

 

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094