Proiecte de hotărâri

Ultimele Proiecte de hotărâri

 • Proiect de hotărâre Nr. 23 din 23.02.2024
  Proiect de hotărâre privind modificarea preambulului HCL nr. 10 din 09.02.2024 “Privind apartmentarea imobilului cu destinatia de constructii de locuinte situat ni comuna Lunca livei Str. Muncelului, nr. 3, judetul Bistrita- Näsaud, nr. cadastral 30482- C1 si 30483 - C1”
 • Proiect de hotărâre Nr. 22 din 23.02.2024
  Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitare DC 4 Lunca IIvei-Sant, judetul Bistrita-Näsäud", aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii „Anghel Saligny", precum si asumei reprezentând categorile de cheltuieli finantate de al bugetul local pentru realizarea obiectivului.
 • Proiect de hotărâre Nr. 21 din 21.02.2024
  Proiect de hotărâre privind aprobarea „ Listei de loturi, preturile de pornire al licitatie si tipul licitatiei", pentru vânzarea ed materiale lemnoase fasonate, din depozit, de pe raza Ocolului Silvic Valea Ilvei, catre operatorii economici, productia anului 2024.
 • Proiect de hotărâre Nr. 20 din 09.02.2024
  Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu cu privire la încheierea unei promisiuni bilaterale de vânzare-cumparare cu numitii Szilagyi Luminita- Elisabeta, Tomuta Livia, Moldovan Dănila si Tomuta Liviu pentru imobilele constructii si teren intravilan inscris ni CF nr. 25807 Lunca Ilvei
 • Proiect de hotărâre Nr. 19 din 09.02.2024
  Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general, aIndicatorilor tehnico-economici si a cofinantării obiectivului de investitii, “Actualizare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism al comunei Lunca Ilvei, judetul Bistrita- Năsaud”
 

Lista de documente pentru Proiecte de hotărâri

 • Proiect de hotărâre Nr. 23 din 23.02.2024
  Proiect de hotărâre privind modificarea preambulului HCL nr. 10 din 09.02.2024 “Privind apartmentarea imobilului cu destinatia de constructii de locuinte situat ni comuna Lunca livei Str. Muncelului, nr. 3, judetul Bistrita- Näsaud, nr. cadastral 30482- C1 si 30483 - C1”
 • Proiect de hotărâre Nr. 22 din 23.02.2024
  Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitare DC 4 Lunca IIvei-Sant, judetul Bistrita-Näsäud", aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii „Anghel Saligny", precum si asumei reprezentând categorile de cheltuieli finantate de al bugetul local pentru realizarea obiectivului.
 • Proiect de hotărâre Nr. 21 din 21.02.2024
  Proiect de hotărâre privind aprobarea „ Listei de loturi, preturile de pornire al licitatie si tipul licitatiei", pentru vânzarea ed materiale lemnoase fasonate, din depozit, de pe raza Ocolului Silvic Valea Ilvei, catre operatorii economici, productia anului 2024.
 • Proiect de hotărâre Nr. 20 din 09.02.2024
  Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu cu privire la încheierea unei promisiuni bilaterale de vânzare-cumparare cu numitii Szilagyi Luminita- Elisabeta, Tomuta Livia, Moldovan Dănila si Tomuta Liviu pentru imobilele constructii si teren intravilan inscris ni CF nr. 25807 Lunca Ilvei
 • Proiect de hotărâre Nr. 19 din 09.02.2024
  Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general, aIndicatorilor tehnico-economici si a cofinantării obiectivului de investitii, “Actualizare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism al comunei Lunca Ilvei, judetul Bistrita- Năsaud”
 • Proiect de hotărâre Nr. 18 din 09.02.2024
  Proiect de hotărâre p nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Lunca Ilvei a doi consilieri locali care vor avea calitate de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Lunca Ilvei, pe anul 2023.
 • Proiect de hotărâre Nr. 17 din 09.02.2024
  Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2024, a Consiliului Local Lunca Ilvei membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar „Spitalul Orăsenesc Năsäud”.
 • Proiect de hotărâre Nr. 16 din 09.02.2024
  Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de rezerva bugetara aflat la dispozitia Consiliului Local al comunei Lunca livei pe anul 2024.
 • Proiect de hotărâre Nr. 15 din 01.02.2024
  Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor in comuna Lunca- Ilvei in anul 2024.
 • Proiect de hotărâre Nr. 14 din 01.02.2024
  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatile de colectare, transport, stocare temporara, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deseurilor municipale, inclusiv deseuri periculose din deseuri menajere, managementul Statiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare si Managementul gi Operarea Centrului de Management Integrat al Degeurilor Tărpiu din judetul Bistrita-Năsud, forma consolidat.
 • Proiect de hotărâre Nr. 13 din 01.02.2024
  Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului aditional nr. 7 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitate de colectare, transport, depozitare si transfer al deseurilor municipale inclusiv deseuri periculoase din deseuri menajere si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din judetul Bistrita-Nasaud.
 • Proiect de hotărâre Nr. 12 din 26.01.2024
  Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Lunca Ilvei sã voteze in Adunarea General a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar pentru Servicii de Alimentare cu Apă si de Canalizare in judetul Bistrita-Năsäud, Planul anual de evolutie al tarifelor la apă si canalizare in perioada 2024-2027, actualizat 2024, precum si modificarea prin Act aditional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si canalizare in judetul Bistrita-Năsäud nr.3 din 17.09.2008 cu noul Plan tarifar valabil din 2024.
 • Proiect de hotărâre Nr. 11 din 26.01.2024
  Proiect de hotărâre privind revocarea HCL. Nr. 97/20.12.2023 “transmiterea in folosiindcu titlu gratuit a unui spatiu in suprafata de 63,92 m p , apartinând domeniului public al comunei Lunca lIvei, situat in comuna Lunca livei, Str. Muncelului, Nr.3, către Agentia Postală Dublă Lunca livei, prin Oficiul Judetean de Posta Bistrita- Năsäud, in vederea asigurarii serviciului public de corespondent si coletrie pentru locuitorii comunei Lunca Ilvei”
 • Proiect de hotărâre Nr. 10 din 26.01.2024
  Proiect de hotărâre privind acordul pentru participarea comunei Lunca Ilvei la implementarea proiectului „Digitalizarea bibilotecilor rurale din judetul Bistrita-Năsäud pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competentelor digitale", Componenta 7 Transformarea digitalã, Investitia 17. Scheme de finantare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competentelor digitale, din cadrul Planului National de Redresare si Rezilient (PNRR), precum si aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect
 • Proiect de hotărâre Nr. 9 din 15.01.2024
  Proiect de hotărâre pivind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Lunca-llvei.
 • Proiect de hotărâre Nr. 8 din 12.01.2024
  Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenta pentru familile sau persoanele care se afla in situatii de necesitate cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente, epidemii, epizotii, precum si pentru alte situatii deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la aparitia sau sporirea riscului de excluziune socială , precum si acordarea unor ajutoare comunitare, persoanelor singure si familiilor aflate in situatii de dificultate.
 • Proiect de hotărâre Nr. 7 din 12.01.2024
  Proiect de hotărâre privind apartmentarea imobilului cu destinatia de constructii de locuinte situat in comuna Lunca Ilvei, Str. Muncelului, nr. 3, judetul Bistrita- Năsud, nr. cadastral 30482- C1 gi 30483 - C1.
 • Proiect de hotărâre Nr. 6 din 12.01.2024
  Proiect de hotărâre privind incheierea exercitiului bugetar pe trimestrul VI al anului 2023.
 • Proiect de hotărâre Nr. 5 din 12.01.2024
  Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2024 a Consiliul Local Lunca Ilvei membru in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita- Nasaud.
 • Proiect de hotărâre Nr. 4 din 12.01.2024
  Proiect de hotărâre privind finantarea programului de sustinere al handbalului si fotbalului juvenil la nivel de echipe din unittile administrativ- teritoriale ale judetului Bistrita-Năsäud al Clubului Sportiv “GLORIA2018" Bistrita-Nasaud.
 • Proiect de hotărâre Nr. 3 din 12.01.2024
  Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2024, a Consiliului Local Lunca lIvei membru al Asociatiei Comunelor din Romania.
 • Proiect de hotărâre Nr. 2 din 12.01.2024
  Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2024, a Consiliului Local Lunca Ilvei membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar pentru Gestionarea Integrată a Deseurilor Municipale in judetul Bistrita- Nasaud.
 • Proiect de hotărâre Nr. 1 din 12.01.2024
  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venturi si cheltuieli al Comunei Lunca lIvei pe anul 2024.

 

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094