Proiecte şi investiţii

PROIECTE 2016-2020: FINANȚĂRI GUVERNAMENTALE,
EUROPENE ȘI DIN BUGETUL LOCAL

1. Continuarea asfaltării drumurilor de interes local în comuna Lunca Ilvei: str. Muncelului, str. Bradului, str. Frasinului și str. Codrului. Investiția se va finaliza în perioada 2016-2017 conform OG nr. 28/2013. Valoarea rămasă este de 2.570.000 lei.

2. Extinderea și modernizarea Școlii Gimnaziale Nr. 1 Lunca Ilvei - proiect care va fi depus pe POR. Valoarea investiției este de 6.330.000 lei.

3. Modernizarea unității de producere a energiei termice și electrice din biomasă și realizarea rețelei de distribuție a energiei termice din comuna Lunca Ilvei. Valoarea investiției este de 1.400.000 EURO.

4. Construirea de poduri peste râul Ilva: str. Salcâmului, str. Teleschi și str. Florilor. Valoarea investiției este de 4.600.000 lei.

5. Amenajarea și modernizarea cartierului str. Fabricii (străzi, alei pietonale, spații verzi, iluminat rezidențial) - proiect GAL. Valoarea investiției este de 950.000 lei.

6. Reabilitarea blocului de locuințe situat pe str. Muncelului.

7. Modernizarea și dotarea Căminului Cultural (proiect M76). Valoarea investiției este de 495.000 EURO.

8. Reabilitare drumuri forestiere: Sarceri, Larion, Bolovanu, Borcutului, Vinoasei, Ursoaia axial, Pârâul lui Gălan și Roșia - proiect pe M4.3. Valoarea investiției este de 1.500.000 EURO.

9. Achiziționarea unui teren pentru construirea unei capele mortuare, din bugetul local. Valoarea investiției este de 750.000 lei.

10. Asfaltarea străzilor de interes local din comuna Lunca Ilvei: str. Luncii II, str. Fodorului, str. Gării, str. Pietricica, str. Crinilor, str. Apicultorilor, str. Poștei, str. Toamnei, str. Măcieșului, str. Vinoasei.

11. Modernizarea iluminatului public pe raza comunei Lunca Ilvei și completarea pe fiecare stâlp cu lămpi rezidențiale (corpuri de iluminat tip LED), care are ca rezultat reducerea costurilor energiei electrice.

12. Modernizarea tuturor șanțurilor și rigolelor, inclusiv construirea unor podețe din beton pe tronsoanele de drumuri modernizate.

13. Amenajarea târgului de animale și a pieței comerciale în zona Silhoasa.

14. Achiziționarea unui teren cu destinația „Parc și spațiu de joacă pentru copii”, în zona centrală.

15. Amenajarea și regularizarea periodică a tuturor drumurilor de hotar de pe raza comunei Lunca Ilvei.


PROIECTE ȘI INVESTIȚII REALIZATE ÎN PERIOADA 2012-2016 DIN BUGETUL

LOCAL ȘI DIN FINANȚĂRI EUROPENE

1. Realizarea cadastrului general pe toată suprafața UAT Lunca Ilvei:
Lunca Ilvei este prima comună din România care, după aproximativ 110 ani, a început şi a finalizat cadastrul general. Noul cadastru general creează practic o evidenţă reală a suprafeţelor de teren, rezolvă problema transferului terenurilor și face posibilă vânzarea lor, rezolvă problema subvențiilor de la APIA (din 1 ianuarie 2018 întăbularea proprietăților este obligatorie pentru primirea subvențiilor). Valoarea investiției este de 1.860.000 lei.

2. Modernizarea și asfaltarea a 8,7 km din drumurile de interes local: str. Borcutului, str. Fermierului, str. Gara Mică, str. Iliuța axial, str. Iliuța II, str. Izvoarelor, str. Luncii I, str. Narciselor și str. Salcâmului. Valoarea investiției este de 3.100.000 lei.

3. Amenajarea pieței agroalimentare în zona centrală a localității: spațiul în care cererea să se întâlnească cu oferta are ca scop vânzarea produselor din gospodării de către localnici precum și facilitarea obținerii unor produse necesare de la comercianții din alte localități. Valoarea investiției este de 210.000 lei.

4. Construirea terenului de sport sintetic multifuncțional de pe str. Silhoasa, dotat cu instalație de iluminare nocturnă, destinat tinerilor din comună pentru petrecerea timpului liber prin activități sportive. Valoarea investiției este de 240.000 lei.

5. Amenajarea celor două izvoare de apă minerală - Ciriloi și Bolovanu - precum și introducerea iluminatului public, care constituie un loc potrivit pentru locuitorii comunei pentru petrecerea timpului liber . Valoarea investiției este de 140.000 lei.

6. Amenajarea și regularizarea tuturor drumurilor de hotar, cu o lungime de peste 30 km. Valoarea investiției este de 65.000 lei.

7. Amenajarea platformei de pe str. Fabricii și împrejmuirea sălii de sport. Valoarea investiției este de 110.000 lei.

8. Introducerea agentului termic (încălzirea centrală) la toate obiectivele aflate în proprietatea Primăriei Comunei Lunca Ilvei: blocuri ANL, sala de sport, creșă copii. Valoarea investiției este de 560.000 lei. 

9. Amenajarea de rigole, podețe și trotuare pe o lungime de 1,9 km. Valoarea investiției este de 560.000 lei.

10. Extinderea rețelei de apă și canalizare pe o lungime de aproximativ 4,5 km și introducerea de 266 branșamente la populație. Valoarea investiției este de 810.000 lei.

11. Amenajări de maluri pe cursul râului Ilva și pâraie prin gabioane de anrocamente: str. Luncii, str. Iliuța, str. Grănicerilor, str. Salcâmului și str. Zorilor. Aceste lucrări s-au executat în regie proprie.

12. Pietruirea tuturor drumurilor comunale, inclusiv decolmatarea de șanțuri și rigole, anual.

13. Amenajarea terenului din locul numit „Lunca lui Zaiț”, aflat în proprietatea Bisericii Ortodoxe Lunca Ilvei pentru organizarea Festivalului Cântecului, Jocului și Portului Ilvean în luna august.

14. Construirea unei noi stații de pompare în intersecția de pe str. Muncelului cu str. Bradului pentru optimizarea presiunii apei pe toată rețeaua din amonte. Valoarea investiției este de 48.000 lei.

15. Cofinanțarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare pe raza comunei Lunca Ilvei, în cadrul proiectului implementat de C.N.I. S.A. București. Valoarea investiției este de 3.650.000 lei.

16. Înființarea ansamblului „Cetina” Lunca Ilvei cu susținere din bugetul local.

17. Construirea a 2 blocuri ANL cu 32 apartamente și care au fost date în folosință începând cu anul 2014. Valoarea investiției este de 4.000.000 lei.

18. Introducerea sistemului de alimentare cu apă, stație de tratare, sistem de canalizare cu stație de epurare pe raza comunei Lunca Ilvei: rețea de apă pe 33,5 km și rețea de canalizare pe 28 km. Valoarea investiției este de 4.100.000 EURO.

19. Modernizare rețelelor electrice pe următoarele străzi: str. Muncelului, str. Grănicerilor, str. Izvoare, str. Vinoasei, str. Arșița, str. Borcutului și str. Fabricii.

20. Montarea unui număr de 4 posturi de transformare a energiei electrice cu rețeaua aferentă pe str. Muncelului, str. Fabricii, str. Vinoasei colț cu str. Borcutului și str. Grănicerilor colț cu str. Gării.

21. Reabilitarea drumurilor forestiere Iliuța, Pârâul Calului și Pârâul lui Gălan. Valoarea investiției este de 1.500.000 EURO, accesată pe M125B.

22. Centrul de Informare Turistică accesat pe M133. Valoarea investiției de 198.000 EURO.

23. Amenajarea de maluri pe pâraie necadastrate: 2500 m pe Pârâul Voineasa, 1200 m pe Valea Fătului.

Valoarea totală a investițiilor este de 36.309.000 lei respectiv 8.250.000 EURO.

 

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094