Asistenţă Socială

GALEȘ CRINA - LUCIA - inspector superior
Tel: 0263-378094
E-mail: primaria.luncailvei@yahoo.com

Fișa postului

Planul anual de acțiune servicii sociale Lunca Ilvei 2024

 

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094