Hotararile Consiliului Local Lunca Ilvei

Ultimele Hotararile Consiliului Local Lunca Ilvei

 • Hotararea Nr. 10 din 31.01.2023

  Hotarare privind prelungirea pana la data de 25.10.2023 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 187/21.05.2018 in suma de 2.700.000 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 2.700.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului "Modernizarea infrastructurii rutiere de drumuri forestiere in comuna Lunca llvei" com. Lunca llvei, jud. Bistrita Nasaud, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0430F000011760600059 / 25.01.2018.

 • Hotararea Nr. 9 din 31.01.2023

  Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare DC 44 Lunca llvei-Sant, judetul Bistrita­Nasaud", aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

 • Hotararea Nr. 8 din 31.01.2023

  Hotararea privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare strazi in localitatea Lunca llvei", aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

 • Hotararea Nr. 7 din 31.01.2023

  Hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe trimestrul Ill al anului 2022.

 • Hotararea Nr. 6 din 31.01.2023

  Hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Lunca llvei, pentru anul scolar 2023-2024.

 

Lista de documente pentru Hotararile Consiliului Local Lunca Ilvei

 • Hotararea Nr. 10 din 31.01.2023

  Hotarare privind prelungirea pana la data de 25.10.2023 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 187/21.05.2018 in suma de 2.700.000 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 2.700.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului "Modernizarea infrastructurii rutiere de drumuri forestiere in comuna Lunca llvei" com. Lunca llvei, jud. Bistrita Nasaud, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0430F000011760600059 / 25.01.2018.

 • Hotararea Nr. 9 din 31.01.2023

  Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare DC 44 Lunca llvei-Sant, judetul Bistrita­Nasaud", aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

 • Hotararea Nr. 8 din 31.01.2023

  Hotararea privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare strazi in localitatea Lunca llvei", aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

 • Hotararea Nr. 7 din 31.01.2023

  Hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe trimestrul Ill al anului 2022.

 • Hotararea Nr. 6 din 31.01.2023

  Hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Lunca llvei, pentru anul scolar 2023-2024.

 • Hotararea Nr. 5 din 31.01.2023

  Hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2023, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • Hotararea Nr. 4 din 31.01.2023

  Hotarare privind nominalizarea de catre consiliul local al comunei Lunca llvei a doi consilieri locali care var avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Lunca llvei, anul 2022.

 • Hotararea Nr. 3 din 31.01.2023

  Hotarare privind aprobarea incheierii Contractului de prestari servicii silvice pentru fondul forestier proprietatea publica a comunei Lunca llvei, intre Comuna Lunca llvei prin Consiliul Local al comunei Lunca Ilvei si Ocolul Silvie Valea - Ilvei.

 • Hotararea Nr. 2 din 31.01.2023

  Hotarare privind probarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Lunca llvei pe anul 2023.

 • Hotararea Nr. 1 din 31.01.2023

  Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Lunca-llvei.

 

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094