Hotararile Consiliului Local Lunca Ilvei

Ultimele Hotararile Consiliului Local Lunca Ilvei

 • Hotararea Nr. 24 din 14.03.2024
  Hotarare privind modificarea preambulului HCL nr. 10 din 09.02.2024 “Privind apartamentarea imobilului cu destinatia de constructii de locuinte situat in comuna Lunca Ilvei Str. Muncelului, nr. 3, judetul Bistrita- Năsaud, nr. cadastral 30482- C1 și 30483 - C1”
 • Hotararea Nr. 23 din 14.03.2024
  Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitare DC 44 Lunca IIvei-Sant, judetul Bistrita-Nasaud", aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii „Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
 • Hotararea Nr. 22 din 14.03.2024
  Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare, respectiv activittile de colectare, transport, stocare temporara, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deseurilor municipale, inclusiv deseuri periculoase din deseuri menajere, managementul Statiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare si Managementul si Operarea Centrului de Management Integrat al Degeurilor Tărpiu din judetul Bistrita-Năsud, forma consolidat.
 • Hotarea Nr. 21 din 14.03.2024
  Hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 7 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitate de colectare, transport, depozitare si transfer al deseurilor municipale inclusiv deseuri periculoase din deseuri menajere si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din judetul Bistrita-Năsăud.
 • Hotărârea Nr. 20 din 14.03.2024
  Hotarare privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Lunca Ilvei sã voteze n Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apă si de Canalizare in judetul Bistrita-Năsud, Planul anual de evolutie al tarifelor la apã si canalizare in perioada 2024-2027, actualizat 2024, precum i modificarea prin Act aditional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã si canalizare in judetul Bistrita-Năsăud nr.3 din 17.09.2008 cu noul Plan tarifar valabil din 2024.
 

Lista de documente pentru Hotararile Consiliului Local Lunca Ilvei

 • Hotararea Nr. 24 din 14.03.2024
  Hotarare privind modificarea preambulului HCL nr. 10 din 09.02.2024 “Privind apartamentarea imobilului cu destinatia de constructii de locuinte situat in comuna Lunca Ilvei Str. Muncelului, nr. 3, judetul Bistrita- Năsaud, nr. cadastral 30482- C1 și 30483 - C1”
 • Hotararea Nr. 23 din 14.03.2024
  Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitare DC 44 Lunca IIvei-Sant, judetul Bistrita-Nasaud", aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii „Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
 • Hotararea Nr. 22 din 14.03.2024
  Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare, respectiv activittile de colectare, transport, stocare temporara, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deseurilor municipale, inclusiv deseuri periculoase din deseuri menajere, managementul Statiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare si Managementul si Operarea Centrului de Management Integrat al Degeurilor Tărpiu din judetul Bistrita-Năsud, forma consolidat.
 • Hotarea Nr. 21 din 14.03.2024
  Hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 7 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitate de colectare, transport, depozitare si transfer al deseurilor municipale inclusiv deseuri periculoase din deseuri menajere si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din judetul Bistrita-Năsăud.
 • Hotărârea Nr. 20 din 14.03.2024
  Hotarare privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Lunca Ilvei sã voteze n Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apă si de Canalizare in judetul Bistrita-Năsud, Planul anual de evolutie al tarifelor la apã si canalizare in perioada 2024-2027, actualizat 2024, precum i modificarea prin Act aditional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã si canalizare in judetul Bistrita-Năsăud nr.3 din 17.09.2008 cu noul Plan tarifar valabil din 2024.
 • Hotararea Nr. 19 din 26.02.2024
  Hotarare privind aprobarea „ Listei de loturi, preturile de pornire al licitatie is tipul licitatiei", pentru vânzarea de materiale lemnoase fasonate, din depozit, de pe raza Ocolului Silvic Valea Ilvei, către operatorii economici, productia anului 2024.
 • Hotararea Nr. 18 din 26.02.2024
  Hotarare privind exprimarea acordului de principiu cu privire la încheierea unei promisiuni bilaterale de vânzare-cumparare cu numitii Szilagyi Luminita- Elisabeta, Tomuta Livia Moldovan Dănila is Tomuta Liviu pentru imobilele constructi is teren intravilan inscris in CF nr. 25807 Lunca Ilvei.
 • Hotararea Nr. 17 din 26.02.2024
  Hotarare privind aprobarea Devizului general, a Indicatorilor tehnico-economici is a cofinantării obiectivului ed investitii, Actualizare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism al comunei Lunca Ilvei, judetul Bistrita- Năsaud, Consiliul Local al comunei Lunca Ilvei .
 • Hotararea Nr. 16 din 26.02.2024
  Hotarare privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Lunca Ilvei a doi consilieri locali care vor avea calitate de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Lunca IIveii
 • Hotararea Nr. 15 din 26.02.2024
  Hotarare privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2024, a Consiliului Local Lunca Ilvei membru al Asociatiei de dezvoltare intercomunitar „Spitalul Orasenesc Nasaud”
 • Hotararea Nr. 14 din 26.02.2024
  Hotarare privind constituirea fondului de rezerva bugetara aflat la dispozitia Consiliului Local al comunei Lunca Ilvei pe anul 2024.
 • Hotararea Nr. 13 din 26.02.2024
  Hotarare privind aprobarea planului de analizã si acoperire a riscurilor in comuna Lunca IIvei în anul 2024
 • Hotararea Nr. 12 din 09.02.2024
  Hotarare privind revocarea HCL. nr. 97/20.12.2023 , transmiterea ni folosint cu titlu gratuit a unui spatiu in suprafata de 63,92 mp , apartinând domeniului public al comunei Lunca livei, situat ni comuna Lunca livei, Str. Muncelului, Nr.3, către Agentia Postală Dublă Lunca lIvei, prin Oficiul Judetean de Post Bistrita- Năsäud, in vederea asigurrii serviciului public de corespondent si coletrie pentru locuitorii comunei Lunca livei
 • Hotararea Nr. 11 din 09.02.2024
  Hotarare privind acordarea unor ajutoare de urgent pentru familiile sau persoanele care se aflä ni situatii de necesitate cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente, epidemii, epizotii, precum si pentru alte situatii deosebite determinate de starea de sănätate ori alte cauze care pot conduce la aparitia sau sporirea riscului de excluziune social, precum si acordarea unor ajutoare comunitare, persoanelor singure si familiilor aflate in situatii de deficultate.
 • Hotararea Nr. 10 din 09.02.2024
  Hotarare privind apartmentarea imobilului cu destinatia de constructii de locuinte situat in comuna Lunca livei, Str. Muncelului, nr. 3, judetul Bistrita- Năsäud, nr. cadastral 30482- C1 si 30483 - C1
 • Hotararea Nr. 9 din 09.02.2024
  Hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe trimestrul VI al anului 2023.
 • Hotararea Nr. 8 din 09.02.2024
  Hotarare privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2024 a Consiliul Local Lunca Ilvei membru in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita- Nasaud.
 • Hotararea Nr. 7 din 09.02.2024
  Hotarare privind finantarea programului de sustinere al handbalului si fotbalului juvenil la nivel de echipe din unittile administrativ- teritoriale ale judetului Bistrita-Nasaud al Clubului Sportiv „GLORIA 2018" Bistrita-Nasaud
 • Hotararea Nr. 6 din 09.02.2024
  Hotărârea privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2024, a Consiliului Local Lunca Ilvei membru al Asociatiei Comunelor din Romania.
 • Hotararea Nr. 5 din 09.02.2024
  Hotarare privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2024, a Consiliului Local Lunca Ilvei membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar pentru Gestionarea Integrat a Deseurilor Municipale in judetul Bistrita - Nasaud.
 • Hotararea Nr. 4 din 09.02.2024
  Hotarare privind aprobarea bugetului de venturi si cheltuieli al Comunei Lunca lIvei pe anul 2024.
 • Hotararea Nr. 3 din 09.02.2024
  Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Lunca-Ilvei
 • Hotararea Nr. 2 din 31.01.2024
  Hotarare privind acordul pentru participarea comunei Lunca lIvei la implementarea proiectului „Digitalizarea bibilotecilor rurale din judetul Bistria-Năsud pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competentelor digitale", Componenta 7 Transformarea digitala, Investitia 17. Scheme de finanfare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competentelor digitale, din cadrul Planului National de Redresare si Rezilient (PNRR), precum si aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotararea Nr. 1 din 31.01.2024
  Hotarare privind aprobarea Retelei Scolare a unitatilor de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Lunca Ilvei, pentru anul scolar 2024- 2025.

 

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094