Hotararile Consiliului Local Lunca Ilvei

Ultimele Hotararile Consiliului Local Lunca Ilvei

 • Hotararea Nr. 69 din 01.09.2023
  Hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local Lunca Ilvei în Consiliul de administratie din cadrul Scolii Gimnaziale Lunca Ilvei
 • Hotararea Nr. 68 din 01.09.2023
  Hotărâre privind neasumarea responsabilitatii organizàrii si derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente ,,Programului pentru scoli al României în perioada 2023-2029
 • Hotararea Nr. 67 din 25.06.2023
  Hotarare privind aprobarea „ Listei de loturi, preturile de pornire la licitatie si tipul licitatiei". pentru vânzarea de materiale lemnoase fasonate, din depozit, de pe raza Ocolului Silvic Valea Ilvei, câtre operatori economici, productia anului 2023
 • Hotararea Nr. 66 din 25.08.2023
  Dispositie privind aprobarea Actului Aditional nr. 2 la Contractul de Asociere încheiat între Judetul Bistrita-Näsäud, municipiul Bistrita, orasele si comunele din judetul Bistrita-Näsäud pentru realizarea proiectului „Management integrat al deseurilor in judetul Bistrita-Nasaud", la data de 10.04.2008
 • Hotararea Nr. 65 din 08.08.2023
  Hotărâre privind aprobarea „ Listei de loturi, preturile de pornire la licitatie si tipul licitatiei", pentru vânzarea de materiale lemnoase fasonate , din depozit, de pe raza Ocolului Silvic Valea Ilvei, câtre operatorii economici, productia anului 2023
 

Lista de documente pentru Hotararile Consiliului Local Lunca Ilvei

 • Hotararea Nr. 69 din 01.09.2023
  Hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local Lunca Ilvei în Consiliul de administratie din cadrul Scolii Gimnaziale Lunca Ilvei
 • Hotararea Nr. 68 din 01.09.2023
  Hotărâre privind neasumarea responsabilitatii organizàrii si derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente ,,Programului pentru scoli al României în perioada 2023-2029
 • Hotararea Nr. 67 din 25.06.2023
  Hotarare privind aprobarea „ Listei de loturi, preturile de pornire la licitatie si tipul licitatiei". pentru vânzarea de materiale lemnoase fasonate, din depozit, de pe raza Ocolului Silvic Valea Ilvei, câtre operatori economici, productia anului 2023
 • Hotararea Nr. 66 din 25.08.2023
  Dispositie privind aprobarea Actului Aditional nr. 2 la Contractul de Asociere încheiat între Judetul Bistrita-Näsäud, municipiul Bistrita, orasele si comunele din judetul Bistrita-Näsäud pentru realizarea proiectului „Management integrat al deseurilor in judetul Bistrita-Nasaud", la data de 10.04.2008
 • Hotararea Nr. 65 din 08.08.2023
  Hotărâre privind aprobarea „ Listei de loturi, preturile de pornire la licitatie si tipul licitatiei", pentru vânzarea de materiale lemnoase fasonate , din depozit, de pe raza Ocolului Silvic Valea Ilvei, câtre operatorii economici, productia anului 2023
 • Hotararea Nr. 64 din 08.08.2023
  Hotarare privind aprobarea listei de partizi pentru valorificarea masei lemnoase, preturile de pornire la licitatie , tipul licitatiei stabilite pentru masa lemnoasa pe picior ce urmeaza a se valorifica in anul de productie 2023.
 • Hotararea Nr. 63 din 08.08.2023
  Hotărâre privind acordul introducerii a doi noi parteneri, respectiv UAT Comuna Ilva Mare din judetul Bistrita-Nasaud si UAT Comuna Sarateni din judetul Mures în cadrul Acordului de Parteneriat aferent proiectului "Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel national" finantat din PNRR, Componenta 1 - Turism si cultura
 • Hotararea Nr. 62 din 08.08.2023
  Hotărâre privind aprobarea Indicatorilor Tehnico - Economici si a devizului general al obiectivului de investitii “Amenajari exterioare la dispensar uman n comuna Lunca lIvei”
 • Hotararea Nr. 61 din 08.08.2023
  Hotărâre privind prelungirea pana la data de 25.12.2023 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA I F n.r 187/21.05.2018 și suma de 2.700.000 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 2.700.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului "Modernizarea infrastructurii rutiere de drumuri forestiere ni comuna Luca Ilvei" com. Lunca Ilvei, jud. Bistrita Nasaud, in baza contractului de finantare nerambursabila Nr. C0430F000011760600059/ 25.01.2018, cu modificabile si completarile ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rural
 • Hotararea Nr. 60 din 18.07.2023
  Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2.2c la HCL nr. 46 din 05.05.2023 ,, Privind aprobarea actualizärii Indicatorilor Tehnico - Economici si a devizului general al obiectivului de investitii, Modernizare strazi in localitatea Lunca lIvei”
 • Hotararea Nr. 59 din 18.07.2023
  Hotărâre privind aprobarea „ Listei de loturi, preturile de pornire al licitatie si tipul licitatiei", pentru vânzarea de materiale lemnoase fasonate, din depozit, de pe raza Ocolului Silvic Valea Ilvei, catre operatorii economici, productia anului 2023
 • Hotararea Nr. 58 din 18.07.2023
  Hotărâre privind aprobarea calendarului principalelor manifestari cultural- artistice, sportive, sociale, educationale si religiose, care se desfasoara in comuna Lunca lIvei, in anul 2023
 • Hotararea Nr. 57 din 18.07.2023
  Hotărâre privind aprobarea programului cultural privind organizarea Festivalului, “Cantecului, Jocului si Portului Ilvean” editia a- VIll-a , în comuna Lunca Ilvei, judetul Bistrita- Nasaud
 • Hotararea Nr. 56 din 18.07.2023
  Hotărâre privind modificarea HCL nr. 39 din 28.04.2023 “Privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Lunca llvei si a asistentilor personali al persoanelor cu handicap grav, pe anul 2023”
 • Hotararea Nr. 55 din 18.07.2023
  Hotărâre privind incheierea exercitiului bugetar pe trimestrul Il al anului 2023.
 • Hotararea Nr. 54 din 18.07.2023
  Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Lunca-|Ivei.
 • Hotararea Nr. 53 din 09.06.2023
  Hotarare privind aprobarea modificärii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarã pentru gestionarea integratã a deseurilor municipale in judetul Bistrita-Nãsäud.
 • Hotararea Nr. 52 din 09.06.2023
  Hotarare privind aprobarea implementarii proiectului:" DOTAREA CU ECHIPAMENTE DIGITALE, MOBILIER SI MATERIALE DIDACTICE ASCOLII GIMNAZIALE LUNCA ILVEI, COMUNA LUNCA ILVEI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD" in cadrul PNRR, Componenta C15: Educatie si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului
 • Hotararea Nr. 51 din 09.06.2023
  Hotărâre privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Lunca-livei.
 • Hotararea Nr. 50 din 25.05.2023
  Hotărâre privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes public la nivelul comunei Lunca lIvei „Programul privind casarea autovehiculelor uzate"
 • Hotararea Nr. 49 din 23.05.2023
  Hotarare privind aprobarea vânzārii directe a cantitátii de 40 mc lemne de foc rãsinoase Asociatiei Crescãtorilor de Taurine Lunca Ilvei necesare pentru stânele din pasunea comunala Stegi si pasunea comunala Muncei
 • Hotararea Nr. 48 din 23.05.2023
  Hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Judetul Bistrita-Nasaud si unitatile administrativ - teritoriale din judet in vederea implementarii proiectului „Realizarea, implementarea, utilizarea si administrarea sistemelor informatice de înaltã performantã, la nivelul judetului Bistrita-Nasaud, dezvoltate si gazduite prin sistemul Cloud Regional Nord-Vest"
 • Hotararea Nr. 47 din 23.05.2023
  Hotarare privind angajamentul UAT Comuna Lunca Ilvei pentru a amplasa o statie de incarcare la Scoala Gimnaziala necesara apelului de proiecte Microbuze electrice pentru elevi, finantat din P R R, componenta C15:Educatie, Reforma 6.
 • Hotararea Nr. 46 din 05.05.2023
  Hotărâre privind aprobarea actualizàrii Indicatorilor Tehnico - Economici si a Devizului general al obiectivului de investitii,, Modernizare strazi in localitatea Lunca lIvei,,
 • Hotararea Nr. 45 din 05.05.2023
  Hotărâre privind desemnarea presedintelui de ședința a Consiliului Local Lunca-Ilvei
 • Hotararea Nr. 44 din 28.04.2023
  Hotarare privind aprobarea includerii in fondul forestier national a suprafetei de 29,21 ha, pasune impadurita, proprietatea publica a comunei Lunca Ilvei si aprobarea întocmirii unui amenajament silvic.
 • Hotararea Nr. 43 din 28.04.2023
  Hotărâre privind participarea Comunei Lunca lIvei la PROGRAM cu obiectivul: Planul National de Redresare si Reziliență, Componenta 2- Päduri si protectia biodiversității, Investitia I2. Dezvoltarea de capacitați moderne de producere a materialului forestier de reproducere PRR/2023/C2/S/1.2.A pentru derularea proiectului ,,Modernizarea si dotarea cu echipamente specifice a Pepinierei Silvice Silhoasa, comuna Lunca Ilvei, judetul Bistrita- Nasaud”
 • Hotararea Nr. 42 din 28.04.2023
  Hotărâre privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului situat în comuna Lunca Ilvei, Str. Muncelului, Nr.3, inscris în C.F. cu nr. cadastral 25270 Lunca lIvei, proprietatea Comunei Lunca Ilvei.
 • Hotararea Nr. 41 din 28.04.2023
  Hotărâre de modificare a Hotărârii de Consiliu Local nr 24 / 23.03.2020 privind aprobarea versiunilor actualizate ale documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiție “Modernizarea unitatii de producere a energiei termice din biomasă si realizarea rețelei de distribuție a energiei termice din comuna Lunca Ilvei.
 • Hotararea Nr. 40 din 28.04.2023
  Hotarare de modificare a Hotärârii de Consiliu Local nr 23 / 23.03.2020 privind asigurarea cofinantárii proiectului “Modernizarea unitätii de producere a energiei termice din biomasã si realizarea retelei de distributie a energiei termice din comuna Lunca lIvei, judetul Bistrita- Nasaud, asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului si acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile“
 • Hotararea Nr. 39 din 28.04.2023
  Hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Lunca Ilvei si a asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, pe anul 2023
 • Hotararea Nr. 37 din 28.04.2023
  Hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Lunca Ilvei din iudetul Bistrita-Näsäud în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locala 2023-2027 pentru selectia Asociatiei „Grupul de Actiune Localã Lider Bistrita-Näsāud" in cadrul P.N.D.R. 2023-2027
 • Hotararea Nr. 36 din 28.04.2023
  Hotărâre privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2023 a Consiliul Local L u c a Ilvei membru in cadrul Asociatieide Dezvoltare Intercomunitarà Microregiunea Muntii Rodnei
 • Hotararea Nr. 35 din 28.04.2023
  Hotarare privind imputernicirea si mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.. Deseuri Bistrita-Nãsäud pentru constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute in_Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare al judetului Bistrita-Näsäud si in legislatia aplicabilà în vigoare.
 • Hotararea Nr. 34 din 28.04.2023
  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitätile de colectare, transport, stocare temporarã, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deseurilor municipale, inclusiv deseuri periculoase din deseuri menajere, managementul Statiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare si Managementul si Operarea Centrului de Management Integrat al Deseurilor Tärpiu din judetul Bistrita-Näsäud, forma consolidatã.
 • Hotararea Nr. 33 din 28.04.2023
  Hotarare privind aprobarea încheierii Actului aditional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitate de colectare, transport, depozitare si transfer al deseurilor municipale inclusiv deseuri periculose din deseuri menajere si managementul Statilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din judetul Bistrita-Näsäud.
 • Hotararea Nr. 32 din 13.03.2023
  Hotărâre privind avizarea caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă si de canalizare în judetul Bistrita-Nasaud si mandatarea reprezentantului legal al Comunei Lunca Ilvei sã voteze aprobarea acestuia in Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare în judetul Bistrita-Nasaud.
 • Hotararea Nr. 31 din 13.03.2023
  Hotărâre privind înființarea Comisiei de verificare a îndeplinirii obligațiilor asumate prin contract de închiriere de către crescătorii de animale care au încheiate contracte de închiriere pășune comunală proprietatea publică a comunei Lunca llvei.
 • Hotararea Nr. 30 din 13.03.2023
  Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor suprafețe de pășune comunală aparținând domeniului public al comunei Luca Ilvei, aflate în administrarea Consiliului Local Lunca Ilvei
 • Hotararea Nr. 29 din 13.03.2023
  Hotărâre privind aprobarea Regulementului de organizare a pășunatului pe raza administrativ- teritorialã a comunei Lunc Ilvei si pe pășunile comunale montane proprietatea comunei Lunca Ilvei.
 • Hotararea Nr. 28 din 13.03.2023
  Hotărâre privind aprobarea capacității de pășunat pentru pășunile aflate în domeniul public al comunei Luca lIvei si stabilirea chiriei (redeventei) lei/ha/an, care reprezintă si pretul de pornire la licitație.
 • Hotararea Nr. 27 din 13.03.2023
  Hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii si Solidarității Sociale si U.A.T. Comuna Lunca lIvei, judetul Bistrita-Nasaud
 • Hotararea Nr. 26 din 13.03.2023
  Hotărâre privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor in comuna Lunca Ilvei in anul 2023.
 • Hotararea Nr. 25 din 13.03.2023
  Hotărâre privind aprobarea , Listei de loturi, preturile de pornire la licitatie si tipul licitatiei" pentru vânzarea de materiale lemnoase fasonate , din depozit, dep e raza Ocolului Silvic Valea IIvei, catre operatorii economici, productia anului 2023.
 • Hotararea Nr. 24 din 13.03.2023
  Hotărâre privind incheierea exercitiului bugetar pe trimestrul IV al anului 2022.
 • Hotararea Nr.23 din 13.03.2023
  Hotărâre privind constituirea fondului de rezerva bugetara aflat la dispozitia Consiliului Local al comunei Lunca lIvei pe anul 2023
 • Hotararea Nr.22 din 13.03.2023
  Hotărâre privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2023 a Consiliul Local Lunca Ilvei, membru al Asociatiei Grupul de Actine Locala Lider Bistrita - Nasaud
 • Hotararea Nr. 21 din 13.03.2023
  Hotărâre privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2023, a Consiliului Local Lunca Ilvei membru al Asociatiei Comunelor din Romania
 • Hotărârea Nr. 20 din 13.03.2023
  Hotărâre privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2023, a Consiliului Local Lunca lIvei membru al Asociatiei Comunelor din Romania
 • Hotărârea Nr. 19 din 13.03.2023
  Hotărâre privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2023 a Consiliul Local Lunca Ilvei membru in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita- Nasaud.
 • Hotararea Nr. 18 din 31.01.2023

  Hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 10.000 lei, doamnei Pop Stefana-Cristina, domiciliata in comuna Lunca llvei, jud. Bistrita-Nasaud.

 • Hotararea Nr. 17 din 31.01.2023

  Hotarare privind finantarea programului de sustinere al handbalului si fotbalului juvenil la nivel de echipe din unitatile administrativ­teritoriale ale judetului Bistrita-Nasaud al Clubului Sportiv ,,GLORIA 2018" Bistrita-Nasaud.

 • Hotararea Nr. 16 din 31.01.2023

  Hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de Asociere incheiat intre Judetul Bistrita-Nasaud, municipiul Bistrita, orasele si comunele din judetul Bistrita-Nasaud pentru realizarea proiectului ,,Management integrat al deseurilor in judetul Bistrita-Nasaud", la data de 10.04.2008.

 • Hotararea Nr. 15 din 31.01.2023

  Hotarare privind aprobarea Memoriului tehnico-economic si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Recipiente de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din Judetul Bistrita-Nasaud” in vederea finantarii prin POIM 2014-2020.

 • Hotararea Nr. 14 din 31.01.2023

  Hotarare privind aprobarea modificarii Statutului si a Actului constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a deseurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud.

 • Hotararea Nr. 13 din 31.01.2023

  Hotarare privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lunca llvei si serviciile publice subordonate Consiliului Local, incepand cu luna ianuarie 2023.

 • Hotararea Nr. 12 din 31.01.2023

  Hotarare privind aprobarea „Listei de loturi, preturile de pornire la licitatie si tipul licitatiei”, pentru vanzarea de materiale lemnoase fasonate, din depozit, de pe raza Ocolului Silvie Yalea Ilvei, catre operatorii economici, productia anului 2023.

 • Hotararea Nr. 11 din 31.01.2023

  Hotarare privind participarea la program cu obiectivul: programul de finantare privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice finantat de ministerul mediului, apelor si padurilor - "Cresterea eficientei energetice la cladirile proprietatea UAT Lunca Ilvei "

 • Hotararea Nr. 10 din 31.01.2023

  Hotarare privind prelungirea pana la data de 25.10.2023 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 187/21.05.2018 in suma de 2.700.000 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 2.700.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului "Modernizarea infrastructurii rutiere de drumuri forestiere in comuna Lunca llvei" com. Lunca llvei, jud. Bistrita Nasaud, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0430F000011760600059 / 25.01.2018.

 • Hotararea Nr. 9 din 31.01.2023

  Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare DC 44 Lunca llvei-Sant, judetul Bistrita­Nasaud", aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

 • Hotararea Nr. 8 din 31.01.2023

  Hotararea privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare strazi in localitatea Lunca llvei", aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

 • Hotararea Nr. 7 din 31.01.2023

  Hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe trimestrul Ill al anului 2022.

 • Hotararea Nr. 6 din 31.01.2023

  Hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Lunca llvei, pentru anul scolar 2023-2024.

 • Hotararea Nr. 5 din 31.01.2023

  Hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2023, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • Hotararea Nr. 4 din 31.01.2023

  Hotarare privind nominalizarea de catre consiliul local al comunei Lunca llvei a doi consilieri locali care var avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Lunca llvei, anul 2022.

 • Hotararea Nr. 3 din 31.01.2023

  Hotarare privind aprobarea incheierii Contractului de prestari servicii silvice pentru fondul forestier proprietatea publica a comunei Lunca llvei, intre Comuna Lunca llvei prin Consiliul Local al comunei Lunca Ilvei si Ocolul Silvie Valea - Ilvei.

 • Hotararea Nr. 2 din 31.01.2023

  Hotarare privind probarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Lunca llvei pe anul 2023.

 • Hotararea Nr. 1 din 31.01.2023

  Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Lunca-llvei.

 

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094