Economie

Economia unei ţări, a unei zone, a unei localităţi depinde în primul rând e resursele şi condiţiile naturale de care dispune (climă, relief, etc) şi de forţa de muncă activă din acea zonă. Acest adevăr este confirmat în liniile sale esenţiale şi dacă ne referim la comuna Lunca Ilvei. Fiind aşezată într-o zonă de deal şi munte, cu fâneţe şi păşuni naturale, cu vegetaţie forestieră valoroasă, aşezarea de la Izvoarele Ilvei a avut încă din vechime două ramuri economice principale:

- creşterea animalelor;
- exploatarea şi industrializarea lemnului.

Cu trecerea timpului oamenii au trecut de la practicarea unor activităţi mai complexe ca agricultura, păstoritul, pădurăritul precum şi unele meşteşuguri şi industrii populare - în special instalaţii pentru prelucrarea produselor obţinute din cultivarea pământului.

Una din ocupaţiile de economice de bază a luncanilor a fost şi rămâne până în zilele noastre creşterea animalelor.

Suprafaţa totală a comunei este de 9.734 ha din care:
- 670 ha sunt terenuri arabile:
- 1.518 ha păşuni;
- 944 ha fânaţ;
- 6.030 ha păduri;
- 158 ha terenuri cu ape şi stuf;
- 414 ha terenuri degradate şi neproductive.

Animale domestice:
- 1.452 bovine;
- 460 cabaline;
- 600 porcine;
- 2.200 ovine;
- 75 caprine;
- 9.800 păsări;
- 199 familii de albine.

În scopul prelucrării şi comercializării produselor agricole realizate în comună (lapte, carne, etc) sau achiziţionate din altă zonă (făină de grâu) au fost înfiinţate următoarele societăţi comerciale:

- S.C. Prichindel S.R.L.
- S.C. Eliezer Prod S.R.L.
- S.C. Nistolim S.R.L.
- S.C. Tirol Prodcom S.R.L.
- S.C. Anivetosan S.R.L.
- S.C. Text Agro S.R.L.

Cele mai importante societăţi comerciale care au ca obiect de activitate exploatarea şi industrializarea lemnului din comuna Lunca Ilvei sunt:

- S.C. Silvania Internaţional S.R.L. - este societatea cu cea mai mare cifră de afaceri din comuna Lunca Ilvei şi unde lucrează peste 300 de salariaţi, majoritatea calificaţi. Această societate asigură prelucrarea superioară a masei lemnoase în condiţii de calitate şi eficienţă econmică sporite şi are în dotare utilaje din import de mare productivitate care corespund cerinţelor pieţii externe. Fabrica de la Lunca Ilvei produce şi livrează pentru ţări ca: Austria, Grecia, Franţa, Spania, Germania, Israel, Iordania, Egipt, Siria, etc.
- S.C. Green Golden TUR S.R.L.
- S.C. Forvigalus S.R.L.
- S.C. Forest Ami S.R.L.
- S.C. Flore Banc S.R.L.
- S.C. Oniraul S.R.L.
- S.C. Forestonil S.R.L.
- S.C. Gezepal S.R.L.
- S.C. Ravalis Galan S.R.L.
- S.C. Iliuţa Sominvest S.R.L.

În domeniul turismului rural au fost înfiinţate următoarele societăţi comerciale şi asociaţii familiale:

- S.C. "Ştefan cel Mare" S.R.L.
- A.F. Grigore Constantin
- A.F. Ureche Ionel
- A.F. Avram Gheorghe

În evidenţele primăriei comunei Lunca Ilvei mai figurează încă 24 de P.F.-uri şi 27 de A.F.-uri.Economie

 

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094