Hotararile Autoritatii Deliberative

Hotararile Consiliului Local Lunca Ilvei

Registrul evidenta proiectele hotarari

Registrul hotarari autoritate deliberativa

 

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094