Proiecte de hotărâri :: Proiect de hotărâre Nr. 12 din 26.01.2024

Scurta descriere: Proiect de hotărâre Nr. 12 din 26.01.2024

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Lunca Ilvei sã voteze in Adunarea General a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar pentru Servicii de Alimentare cu Apă si de Canalizare in judetul Bistrita-Năsäud, Planul anual de evolutie al tarifelor la apă si canalizare in perioada 2024-2027, actualizat 2024, precum si modificarea prin Act aditional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si canalizare in judetul Bistrita-Năsäud nr.3 din 17.09.2008 cu noul Plan tarifar valabil din 2024.
Inapoi la pagina principala: "Proiecte de hotărâri"
Download atasamente: "Proiect_de_hot__r__re_Nr4913051.pdf",

 

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094