Proiecte de hotărâri

Ultimele Proiecte de hotărâri

 • Proiect de hotarare

  Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2020 cuprinzand persoanele indreptatite sa beneficieze de o locuinta pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte, in comuna Lunca llvei

 • Proiect de hotarare

  Proiect de hotarare privind aprobarea semnarii contractului pentru contractarea unei finantari rambursabile interne cu CEC BANK in valoare de 2500000 lei in vederea finantarii unor obiective de investitii de interes public

 • Proiect de hotarare

  Proiect de hotarare privind propunerea schimbarii destinatiei unui imobil aprtinand domeniului public al comunei Lunca Ilvei, judetul Bistrita Nasaud, din imobil cu destinatia de unitate de invatamant in imobil cu alta destinatie

 • Proiect de hotarare

  Proiect de hotarare  privind incheierea exercitiului bugetar pe trimstrul IV al anului 2019

 • Proiect de hotarare

  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Lunca Ilvei pe anul 2020

 

Lista de documente pentru Proiecte de hotărâri

 • Proiect de hotarare

  Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2020 cuprinzand persoanele indreptatite sa beneficieze de o locuinta pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte, in comuna Lunca llvei

 • Proiect de hotarare

  Proiect de hotarare privind aprobarea semnarii contractului pentru contractarea unei finantari rambursabile interne cu CEC BANK in valoare de 2500000 lei in vederea finantarii unor obiective de investitii de interes public

 • Proiect de hotarare

  Proiect de hotarare privind propunerea schimbarii destinatiei unui imobil aprtinand domeniului public al comunei Lunca Ilvei, judetul Bistrita Nasaud, din imobil cu destinatia de unitate de invatamant in imobil cu alta destinatie

 • Proiect de hotarare

  Proiect de hotarare  privind incheierea exercitiului bugetar pe trimstrul IV al anului 2019

 • Proiect de hotarare

  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Lunca Ilvei pe anul 2020

 • Proiect de hotarare

  Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2020 a Consiliului Local Lunca Ilvei, membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Spitalul Orasenesc Nasaud”

 • Proiect de hotarare

  Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinantarii proiectului "Proiect regional de dezvoltare a infrastrncturii de apă şi apă uzată clin judeţul Bistrita Nasaucl" finantat prin POIM 2014-2020 si a Planului anual de evoluţie a tarifelor la apă şi canalizare în perioada 2018-2025 si mandatarea speciala a reprezentantului Consiliul local Lunca Ilvei sa voteze si sa semneze in Adunarea Generala a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentrn Servicii de Alimentare cu Apa si ele Canalizare in jucletul Ilish'ita-Nasaucl adoptarea Hotărârii privind aprobarea Studiului ele fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentrn proiectul "Proiect regional de dezvoltare a infrastrncturii de apa si apa uzata din jucletul Bistrita-Nasaucl" finantat prin Programul Operational Infrastrnctura Mare (P.O.1.M.) 2014/2020 si a Planului anual de evolutie a tarifelor / strategia tarifara si sa semneze actul aditional pentrn includerea Planului anual de evolutie a tarifelor in Contractul ele Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si ele canalizare in judctul Bistrita-Nasaucl nr.3/17.09.2008.

 • Proiect de hotarare

  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcĹŁionare, Codului Etic, Manualul de Politici si Proceduri de Personal, Planul anual de actiune a serviciului social de zi "Cresa de copii Lunca llvei". 

Noutati

  [... detalii]

Informatii utile

  [... detalii]

Documente publice

  [... detalii]

  [... detalii]

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094