Hotărâri

Ultimele Hotărâri

 • Hotararea nr. 65 din 16.11.2018

  Hotarare privind aprobarea transformarii unul post contractual vacant din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lunca llvei 

 • Hotararea nr. 64 din 16.11.2018

  Hotarare privind atribuirea Contractului „Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare si transfer al deseurilor municipale inclusiv deseuri periculoase din deseuri menajere si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din judeţul Bistriţa-Năsăud" către operatorul declarat câştigător al licitatiei publice, conform Raportului procedurii nr. 1006 din 18.10.2018.

 • Hotararea nr. 63 din 16.11.2018

  Hotarare privind aprobarea condiţiilor de încheiere a Actului adiţional nr. 9 la Contractul de achiziţie publică a serviciului public de salubrizare respectiv "Activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale şi managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare din judeţul Bistriţa- Năsăud" nr. 1908/02.09.2016.

 • Hotararea nr. 62 din 16.11.2018

  Hotarare privind modificarea HCL nr. 33 din 07.09.2015 „ Privind constituirea fondului de accesibilitate al padurilor apartinand comunei Lunca llvei aflate in administratea Ocolului Silvic Valea llvei„.

 • Hotararea nr. 61 din 16.11.2018

  Hotarare privind constituirea fondului de rezerva bugetara aflat la dispozitia Consiliului Local al comunei Lunca llvei pe anul 2018 

 

Lista de documente pentru Hotărâri

 • Hotararea nr. 65 din 16.11.2018

  Hotarare privind aprobarea transformarii unul post contractual vacant din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lunca llvei 

 • Hotararea nr. 64 din 16.11.2018

  Hotarare privind atribuirea Contractului „Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare si transfer al deseurilor municipale inclusiv deseuri periculoase din deseuri menajere si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din judeţul Bistriţa-Năsăud" către operatorul declarat câştigător al licitatiei publice, conform Raportului procedurii nr. 1006 din 18.10.2018.

 • Hotararea nr. 63 din 16.11.2018

  Hotarare privind aprobarea condiţiilor de încheiere a Actului adiţional nr. 9 la Contractul de achiziţie publică a serviciului public de salubrizare respectiv "Activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale şi managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare din judeţul Bistriţa- Năsăud" nr. 1908/02.09.2016.

 • Hotararea nr. 62 din 16.11.2018

  Hotarare privind modificarea HCL nr. 33 din 07.09.2015 „ Privind constituirea fondului de accesibilitate al padurilor apartinand comunei Lunca llvei aflate in administratea Ocolului Silvic Valea llvei„.

 • Hotararea nr. 61 din 16.11.2018

  Hotarare privind constituirea fondului de rezerva bugetara aflat la dispozitia Consiliului Local al comunei Lunca llvei pe anul 2018 

 • Hotararea nr. 60 din 16.11.2018

  Hotarare privind aprobarea listei de loturi cu volumul de masa lemnoasa , pretul de pornire la licitatie, tipul licitatiei, caietul de sarcini si contractul de vanzare-cumparare pentru vanzare de masa lemnoasa fasonata din depozit, productia anului 2018.

 • Hotararea nr. 59 din 16.11.2018

  Privind modificarea si completarea HCL nr. 45 din 12.09.2018 „Privind aprobarea preturilor de vanzare a materialului lemnos catre populatie din depozit”.

 • Hotararea nr. 58 din 16.11.2018

  Hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din invatamantul de stat la nivelul comunei Lunca llvei pentru anul scalar 2018-2019.

 • Hotararea nr. 57 din 16.11.2018

  Hotarare privind instituirea taxelor speciale la nivelul comunei Lunca llvei în anul 2019.

 • Hotararea nr. 56 din 16.11.2018

  Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Lunca llvei, in anul 2019. 

 • Hotararea nr. 55 din 16.11.2018

  Hotarare privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2018 cuprinzand persoanele indreptatite sa beneficieze de o locuinta pentru tineri, destinate închirieriiâ, construite din fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte, în comuna Lunca llvei.

 • Hotararea nr. 54 din 16.11.2018

  Hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe trimestrul III al anului 2018.

 • Hotararea nr. 53 din 16.11.2018

  Hotarare din 16.11.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli in anul 2018 al comunei Lunca Ilvei.

 • Hotararea Nr. 49 din 26.09.2018

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2018 AL COMUNEI LUNCA ILVEI 

 • Hotarare Nr. 50 din 26.09.2018

  Hotarare privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2018 cuprinzand persoanele indreptatite sa beneficieze de o locuinta pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte, în comuna Lunca llvei.

 • Hotarare Nr. 51 din 26.09.2018

  Hotarare privind modificarea HCL nr. 57 din 21.09.2016 „ Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi ai Indicatorilor Tehnico -Economici aferenţi Proiectului"Reabilitare, modernizare, extindere Scoala Gimnaziala nr.1, loc. Lunca llvei.

 • Hotarare Nr. 52 din 26.09.2018

  Hotarare privind modificarea HCL nr. 58 din 21.09.2016„ Privind aprobarea cofinantarii Proiectului"Reabilitare, modernizare, extindere Scoala Gimnaziala nr.1, loc. Lunca llvei".

 • Hotararea NR. 44 din 12.09.2018

  Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Lunca-llvei.

 • Hotararea Nr. 45 din 12.09.2018

  Hotarare privind aprobarea preturilor de vanzare a materialului lemnos catre populatie din depozit 

 • Hotararea Nr. 42 din 01.08.2018

  Hotarare privind acordul Consiliului local Lunca llvei de asociere a COMUNEI LUNCA ILVEI  în vederea constiturii Asociaţiei de dezvoltare Intercom unitară „ TINUTUL GRĂNICERESC," şi desemnarea reprezentantului comunei în C

 • Hotararea Nr. 43 din 01.08.2018

  Hotarare privind aprobarea condiţiilor de încheiere a Actului adiţional nr. 8 la Contractul de achiziţie publică a serviciului public de salubrizare respectiv "Activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale şi managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare din judeţul Bistriţa- Năsăud" nr. 1908/02.09.2016.

 • Hotararea Nr. 37 din 05.07.2018

  Hotarare privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2018 cuprinzand persoanele indreptatile sa beneficieze de o locuinla pentru tineri , destinate închirierii, construite din fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte, în comuna Lunca llvei.

 • Hotararea Nr. 41 din 05.07.2018

  Hotarare privind aprobarea participării Comunei Lunca Ilvei la realizarea proiectului Via Transilvanica (Calea Transilvaniei) 

 • Hotararea Nr. 38 din 05.07.2018

  Hotarare privind revocarea HCL nr. 30 din 25.04.2018 „Privind amplasarea a doua indicatoare rutiere de limitare a vitezei pe Strada Gara Mica comuna Lunca llvei„ 

 • Hotararea Nr. 39 din 05.07.2018

  Hotarare privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al Comunei Lunca llvei, judetul Bistrita-Nasaud" domnului Moldovan Emil - Radu

 • Hotararea Nr. 40 din 05.07.2018

  Hotarare din 05.05.2018 privind acordarea ajutorului de urgenta familiei Sucila Traian

 • Hotararea Nr. 31 din 25.05.2018

  Hotarare privind alocarea sumei de 55.343,33 lei din bugetul local al Comunei Lunca Ilvei pent1u sustinerea financiara a Asociaţia proprietarilor de padure Valea Ilvei in vederea depunerii unei documentaţii pentru obţinerea de finanţare nerambursabilă pentrn un proiect finantat in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritara 4, Obiectiv specific 4.1, componenta b.

 • Hotararea Nr. 30 din 25.05.2018

  Hotarare privind amplasarea a doua indicatoare rutiere de limitare a vitezei pe Strada Gara Mica comuna Lunca llvei.

 • Hotararea Nr. 29 din 25.05.2018

  Hotarare privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului intitulat "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE DRUMURI FORESTIERE IN COMUNA LUNCA ILVEI"

 • Hotararea Nr. 28 din 25.05.2018

  Hotarare privind aaferenţi Proiectului "Construire cabana muncitori Silhoasa, comuna Lunca Ilvei ,,probarea Indicatorilor Tehnico -Economici 

 • Hotararea Nr. 34 din 25.05.2018

  Hotarare privind demolarea cladirii Scoala Generala Nr.2 Lunca llvei , cladire care face parte din domeniul public al comunei Lunca llvei. 

 • Hotararea Nr. 33 din 25.05.2018

  Hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe trimestrul I al anului 2018.

 • Hotararea Nr. 32 din 25.05.2018

  Hotarare privind aprobarea condiţiilor de încheiere a Actului adiţional nr. 7 la Contractul de achiziţie publică a serviciului public de salubrizare respectiv "Activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale şi managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare din judeţul Bistriţa- Năsăud" nr. 1908/02.09.2016.

 • Hotararea Nr. 27 din 20.03.2018

  Hotarare privind aprobarea organigramei , statului de functii si numarul de posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Lunca llvei din anul 2018.

 • Hotararea Nr. 26 din 20.03.2018

  Hotarare privind avizarea modificărilor/remedierilor aduse documentaţiei de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare , respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer al deşeurilor municipale, inclusiv deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managementul Staţiilor de transfer şi al Centrelor de colectare din judeţul Bistriţa-Năsăud, conform Deciziei C.N.S.C. nr. 437 /C2/113 din 20.02.2018 

 • Hotararea Nr. 25 din 20.03.2018

  Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Lunca-llvei.

 • Hotararea Nr. 24 din 08.03.2018

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 23 din 01.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si instrumentarea proiectului ,,DRUMURI FORESTIERE ÎN COMUNA LUNCA ILVEI, JUDETUL BISTRITA-NĂSĂUD, ETAPA A li-A", si depunerii unei cereri de finantare pe Submăsura 4.3 "Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice" Componenta-Infrastructura de acces SILVICA.

 • Hotarare Nr. 23 din 01.03.2018

  Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si instrumentarea proiectului ,,DRUMURI FORESTIERE ÎN COMUNA LUNCA ILVEI, JUDETUL BISTRITA-NĂSĂUD, ETAPA A li-A" . si depunerii unei cereri de finantare pe Submăsura 4.3 "Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice" Componenta- Infrastructura de acces SILVICA.

 • Hotararea Nr. 22 din 22.02.2018

  Hotarare privind completarea „ Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lunca llvei ", însuşită prin HCL nr. 10/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • Hotararea Nr. 21 din 22.02.2018

  Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Lunca-llvei.

 • Hotararea Nr. 20 din 22.02.2018

  Hotarare privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Lunca llvei.

 • Hotararea Nr. 11 din 16.02.2018

  Hotarare privind aprobarea condiţiilor de încheiere a Actului adiţional nr. 6 la Contractul de achiziţie publică  a serviciului public de salubrizare respectiv "Activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale şi managementul Staţiilor de Transfer şi tatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale şi managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare din judeţul Bistriţa­Năsăud" nr. 1908/02.09.2016.

 • Hotararea Nr. 10 din 16.02.2018

  Hotarare privind modificarea HCL nr. 73 din 11.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Lunca llvei, in anul 2018

 • Hotararea Nr. 19 din 16.02.2018

  Hotarare privind implementarea proiectului ,, Amenajare centru civic Cartier Strada Fabricii, din comuna Lunca llvei, jud. Bistrita-Nasaud".

 • Hotararea Nr. 9 din 16.02.2018

  Hotarare Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Lunca llvei pe anul 2018.

 • Hotararea Nr. 18 din 16.02.2018

  Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru Obiectivul AMENAJARE CENTRU CIVIC CARTIER STRADA FABRICII, DIN COMUNA LUNCA ILVEI, JUD. BISTRITA NASAUD

 • Hotararea Nr. 17 din 16.02.2018

  Hotarare privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2018, a Consiliului Local Lunca llvei membru al Asociaţiei Comunelor din Romania.

 • Hotararea Nr. 16 din 16.02.2018

  Hotarare privind asocierea Consiliului Local al comunei Lunca Ilvei , judeţul Bistriţa­Năsăud la Asociatia „ Produs in Bistrita-Nasaud„.

 • Hotararea Nr. 15 din 16.02.2018

  Hotarare privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2018, a Consiliului Local Lunca llvei membru al Asociatiei de dezvoltare intercomunitară „ Spitalul Orasenesc Nasaud„.

 • Hotararea Nr. 14 din 16.02.2018

  Hotarare privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2018, a Consiliului Local Lunca llvei membru al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa - Năsăud 

 • Hotararea Nr. 13 din 16.02.2018

  Hotarare privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2018 a Consiliul Local Lunca Ilvei membrn in cadrul Asociatiei de Dezv oltare Intercom unitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita- Nasaud.

 • Hotararea Nr. 12 din 16.02.2018

  Hotarare privind acordul pentru înscrierea în Cartea Funciară, în proprietatea publică a comunei Lunca Ilvei, a Centrului Civic cartier Strada Fabricii.

 • Hotarare Nr. 1 din 25.01.2018

  Hotararea privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Lunca-llvei.

 • Hotarare Nr. 2 din 25.01.2018

  Hotarare privind reîntregirea deficitului bugetar al anului 2017 din excedentului anul 2016.

 • Hotarare Nr. 3 din 25.01.2018

  Hotarare hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe trimestrul IV al anului 2017.

Noutati

  [... detalii]

Informatii utile   [... detalii]

Documente publice   [... detalii]

  [... detalii]

Stire Test   [... detalii]

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094