Hotararile Consiliului Local Lunca Ilvei

Ultimele Hotararile Consiliului Local Lunca Ilvei

 • Hotararea Nr. 16 din 11.03.2020

  Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcĹŁionare, Codului Etic, Manualul de Politici si Proceduri de Personal, Planul anual de actiune a serviciului social de zi "Cresa de copii Lunca llvei". 

 • Hotararea Nr. 12 din 19.02.2020

  Hotarare  privind incheierea exercitiului bugetar pe trimstrul IV al anului 2019

 • Hotararea Nr. 13 din 19.02.2020

  Hotarare privind propunerea schimbarii destinatiei unui imobil aprtinand domeniului public al comunei Lunca Ilvei, judetul Bistrita Nasaud, din imobil cu destinatia de unitate de invatamant in imobil cu alta destinatie

 • Hotararea Nr. 14 din 19.02.2020

  Hotarare privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2020 cuprinzand persoanele indreptatite sa beneficieze de o locuinta pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte, in comuna Lunca llvei.

 • Hotararea Nr. 7 din 31.01.2020

  Hotarare privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2020 a Consiliului Local Lunca Ilvei, membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Spitalul Orasenesc Nasaud”

 

Lista de documente pentru Hotararile Consiliului Local Lunca Ilvei

 • Hotararea Nr. 16 din 11.03.2020

  Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcĹŁionare, Codului Etic, Manualul de Politici si Proceduri de Personal, Planul anual de actiune a serviciului social de zi "Cresa de copii Lunca llvei". 

 • Hotararea Nr. 12 din 19.02.2020

  Hotarare  privind incheierea exercitiului bugetar pe trimstrul IV al anului 2019

 • Hotararea Nr. 13 din 19.02.2020

  Hotarare privind propunerea schimbarii destinatiei unui imobil aprtinand domeniului public al comunei Lunca Ilvei, judetul Bistrita Nasaud, din imobil cu destinatia de unitate de invatamant in imobil cu alta destinatie

 • Hotararea Nr. 14 din 19.02.2020

  Hotarare privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2020 cuprinzand persoanele indreptatite sa beneficieze de o locuinta pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte, in comuna Lunca llvei.

 • Hotararea Nr. 7 din 31.01.2020

  Hotarare privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2020 a Consiliului Local Lunca Ilvei, membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Spitalul Orasenesc Nasaud”

 • Hotararea Nr. 6 din 31.01.2020

  Hotarare privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2020, a Consiliului Local Lunca Ilvei membru al Asociatiei „Produs in Bistrita-Nasaud”

 • Hotararea Nr.8 din 31.01.2020

  Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinantarii proiectului "Proiect regional de dezvoltare a infrastrncturii de apă şi apă uzată clin judeţul Bistrita Nasaucl" finantat prin POIM 2014-2020 si a Planului anual de evoluţie a tarifelor la apă şi canalizare în perioada 2018-2025 si mandatarea speciala a reprezentantului Consiliul local Lunca Ilvei sa voteze si sa semneze in Adunarea Generala a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentrn Servicii de Alimentare cu Apa si ele Canalizare in jucletul Ilish'ita-Nasaucl adoptarea Hotărârii privind aprobarea Studiului ele fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentrn proiectul "Proiect regional de dezvoltare a infrastrncturii de apa si apa uzata din jucletul Bistrita-Nasaucl" finantat prin Programul Operational Infrastrnctura Mare (P.O.1.M.) 2014/2020 si a Planului anual de evolutie a tarifelor / strategia tarifara si sa semneze actul aditional pentrn includerea Planului anual de evolutie a tarifelor in Contractul ele Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si ele canalizare in judctul Bistrita-Nasaucl nr.3/17.09.2008.

 • Hotararea Nr.9 din 31.01.2020

  Hotarare hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, Codului Etic, Manualul de Politici si Proceduri de Personal, Planul anual de actiune a serviciului social de zi "Cresa de copii Lunca llvei". 

Noutati

  [... detalii]

Informatii utile

  [... detalii]

Documente publice

  [... detalii]

  [... detalii]

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094